รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมลงนามด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-สุขภาพในสงขลาไมซ์ซิตี้

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 558
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Healthy & Living Innovation Expo 2022
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมลงนามด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-สุขภาพในสงขลาไมซ์ซิตี้

               สงขลา - โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในสงขลาไมซ์ซิตี้ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา สมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ในงาน Healthy & Living Innovation Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 8-11 กันยายน 2565

    โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในสงขลาไมซ์ซิตี้ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา สมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เพื่อดูแลให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่นักท่องเที่ยว และองค์กรต่างๆ อีกทั้งมีเป้าหมายเดียวกับพันธมิตรที่ร่วมลงนาม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ของจังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางนานาชาติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

    ภายในงาน Healthy & Living Innovation Expo 2022 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ได้จัดแสดงนวัตกรรม แนะนำความรู้ด้านการดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีและแนะนำโปรเจ็กต์นำร่องเพื่อการส่งเสริม Medical tourism ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนี้

    1.การให้บริการ ในรูปแบบ “สบายดี วิถีดิจิทัล” (Digital Healthcare transformation) มิติใหม่ในการใช้ชีวิต หลังสถานการณ์โควิด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรเจค ที่เรียกว่า Health Digital Medical Services (HDMS) มาช่วย เพื่อยกระดับการดูแลติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพบริการด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Internet of Medical Things (“IoMT) ในการดูแลติดตามผู้ป่วย

    - กลุ่มโรคเรื้อรังประเภทไม่ติดต่อ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เป็นต้น

    - การติดต่อกับผู้ป่วยในขณะที่ดูแลตัวเองที่บ้านเมื่อมีปัญหา

    - และรวมไปถึงตรวจคัดกรองด้านสุขภาพในเรื่องต่างๆเพื่อทำให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้และปรับปรุงด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

    โดยอุปกรณ์ทั้งหมด สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ทั้งในส่วนบุคคล และองค์กร

    2. Innovation จากแนวคิดของพนักงานที่เป็นสหสาขาวิชาชีพ ในการพัฒนาการดูแลคนไข้ให้ดียิ่งขึ้น

    - ผ้าห่มอุ่นไอรัก ใช้กับผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก ที่มาด้วยอาการไข้ หนาวสั่น ให้ได้รับความอบอุ่น ด้วยผ้าห่มที่ทาด้วยนาโนชนิดพิเศษที่ทนความร้อนในการซัก รูปลักษณ์ สวยงาม เหมาะกับการใช้งานได้ง่าย ผู้ป่วยปลอดภัย

    - Many Safety A-line อุปกรณ์สำหรับยึดตรึงบริเวณข้อมือของผู้ป่วย ที่ต้องมีการใส่อุปกรณ์วัดความดันโลหิตในหลอดเลือดแดง เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด

    - บันไดคอหงส์ : บันได ที่ใช้เชื่อมรถนอนผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยในการขึ้นรับบริการบนรถนอน

    - Temperature Monitoring : เครื่องวัดและติดตามอุณหภูมิตู้เย็นที่ใช้ในการจัดเก็บยา รวมถึงห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งมีระบบการแจ้งเตือนกรณีที่อุณหภูมิผิดปกติ ไปยังผู้ควบคุม ผ่านทางไลน์แอพพลิเคชั่น ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บ และควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามมาตรฐาน อีกทั้งยังควบคุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ในราคาที่สูง

    - เมนูสังขยาและไอติม ที่มีโปรตีนสูง สำหรับคนไข้หรือผู้ที่เบื่ออาหารทานได้น้อย เพื่อช่วยให้ได้พลังงานและโปรตีนที่เพียงพอ

    3. Product for Medical tourism โปรเจกต์นำร่องเพื่อการส่งเสริม Medical tourism ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในภาคใต้ของประเทศไทย เป้าหมายจำเพาะที่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต โดยสถิติและภูมิศาสตร์ พบว่า

    - นักท่องเที่ยวด้านสุขภาพ มาจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เดินทางมายังจังหวัดสงขลา

    - นักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ตะวันออกกลาง รัสเซีย เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต

    - นักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย อิตาลี เยอรมัน เดินทางมายังเกาะสมุย เป็นสัดส่วนจำนวนมากที่สุด

    โรงพยาบาลในกลุ่ม 6 ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการท่องเที่ยวของจังหวัด พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านการท่องเที่ยว ให้ตอบรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ อาทิเช่น

    Wellness & Anti-aging check up

    Sleep test & Men’s Health checks

    Orthopedic Surgery

    โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ พร้อมใช้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ภายในแนวคิดของของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ตอบทุกโจทย์สุขภาพ.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบหน้ากากให้ผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.มอ.
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบหน้ากากให้ผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.มอ.

สวยสายบุญ
สวยสายบุญ

“นานาสาระ สุขภาพ” โดย “โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่”
“นานาสาระ สุขภาพ” โดย “โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่”

กล้าดีพิทักษ์ใจ รพ.เบตง
กล้าดีพิทักษ์ใจ รพ.เบตง

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ลงนามร่วมมือการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะ
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ลงนามร่วมมือการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะ

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมมือ รพ.เบตง ส่งต่อผู้ป่วยตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมมือ รพ.เบตง ส่งต่อผู้ป่วยตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เปิดตัวบริการ Hospitel แห่งแรกในสงขลา
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เปิดตัวบริการ Hospitel แห่งแรกในสงขลา

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบเครื่องออกซิเจน High Flow แก่ สสจ.สงขลา
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบเครื่องออกซิเจน High Flow แก่ สสจ.สงขลา

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดมหกรรมสุขภาพ BHH Giftaway!
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดมหกรรมสุขภาพ BHH Giftaway!

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ - รพ.สงขลา ร่วมมือส่งต่อผู้รับบริการตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด ปี 2565
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ - รพ.สงขลา ร่วมมือส่งต่อผู้รับบริการตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด ปี 2565

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบความรักและความห่วงใย เนื่องในวันวาเลนไทน์
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบความรักและความห่วงใย เนื่องในวันวาเลนไทน์

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดโครงการ BHH test&go covid-19 test station สร้างความมั่นใจ นทท.ด่านสะเดา
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดโครงการ BHH test&go covid-19 test station สร้างความมั่นใจ นทท.ด่านสะเดา

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เตือนผู้มีคูปองวัคซีน Moderna เข้ารับวัคซีนก่อนวันที่ 15 ก.ค.นี้
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เตือนผู้มีคูปองวัคซีน Moderna เข้ารับวัคซีนก่อนวันที่ 15 ก.ค.นี้

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบยาเวชภัณฑ์แก่โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบยาเวชภัณฑ์แก่โรงเรียนในจังหวัดสงขลา

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เปิดโครงการ “กล้าดีพิทักษ์ใจ สุขภาพดีไปด้วยกัน”
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เปิดโครงการ “กล้าดีพิทักษ์ใจ สุขภาพดีไปด้วยกัน”

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ ลงนามจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ดิจิตอล
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ ลงนามจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ดิจิตอล

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-ม.สงขลานครินทร์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-ม.สงขลานครินทร์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดเสวนา “ให้แม่กระดูกแข็งแรง”
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดเสวนา “ให้แม่กระดูกแข็งแรง”

BDMS จับมือ ม.อ.ร่วมมือทางวิชาการจัดสหกิจศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน
BDMS จับมือ ม.อ.ร่วมมือทางวิชาการจัดสหกิจศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอบโจทย์สุขภาพเทรนด์ใหม่ “สบายดี วิถีดิจิตอล”
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอบโจทย์สุขภาพเทรนด์ใหม่ “สบายดี วิถีดิจิตอล”

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ แจ้งกำหนดวันหมดอายุวัคซีน Moderna 4 พ.ย.นี้
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ แจ้งกำหนดวันหมดอายุวัคซีน Moderna 4 พ.ย.นี้

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ผลักดันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-การแพทย์
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ผลักดันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-การแพทย์

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-รพ.โคกโพธิ์ ลงนามส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและแม่นยำ
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-รพ.โคกโพธิ์ ลงนามส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและแม่นยำ

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมดูแลสุขภาพมิสแกรนด์สงขลา
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมดูแลสุขภาพมิสแกรนด์สงขลา

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดโครงการกล้าดีพิทักษ์สมองปีที่ 1 สัญจร ครั้งที่ 2
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดโครงการกล้าดีพิทักษ์สมองปีที่ 1 สัญจร ครั้งที่ 2

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดโครงการ BHH Occ Health Fair 2023 กลุ่มบริษัทคู่สัญญา
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จัดโครงการ BHH Occ Health Fair 2023 กลุ่มบริษัทคู่สัญญา

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ลงนามร่วมมือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากฐานน้ำมัน
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ลงนามร่วมมือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากฐานน้ำมัน

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ฉลองครบรอบ 26 ปี 'Happy Healthy Life เดอะซีรี่ส์'
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ฉลองครบรอบ 26 ปี 'Happy Healthy Life เดอะซีรี่ส์'

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ รวมพลังกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมด้วยการต่อตัวสัญลักษณ์ริบบิ้นมะเร็งเต้านม
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ รวมพลังกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมด้วยการต่อตัวสัญลักษณ์ริบบิ้นมะเร็งเต้านม

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ประกาศทำลายแฟ้มประวัติ ประจำปี 2566
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ประกาศทำลายแฟ้มประวัติ ประจำปี 2566

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เปิดตัวนวัตกรรมเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เปิดตัวนวัตกรรมเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

มูลนิธิเวชดุสิตฯ - รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ม.อ. 1.4 ล้านบาท
มูลนิธิเวชดุสิตฯ - รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ม.อ. 1.4 ล้านบาท