รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ลงนามร่วมมือการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะ

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, สงขลา, สตูล, ทั่วไป,

อ่าน : 187
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลง การส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะ การพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนักท่องเที่ยว ท่าเรือปากบารา
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ลงนามร่วมมือการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะ

        โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะ และการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนักท่องเที่ยว ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา และการบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ทางทะเล จ.สตูล พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพนักท่องเที่ยวท่าเรือปากบารา ที่ให้การดูแลโดย โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สร้างความมั่นใจการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ และพื้นที่ท่องเที่ยว จ.สตูล โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุข จ.สตูล และ นพ.อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ พร้อมภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน ให้การต้อนรับและร่วมลงนาม ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564