รมว.ท่องเที่ยวฯ ร่วมงาน “สมัชชาคนสตูล” เน้นฐานศักยภาพเมือง

หมวดหมู่ : การเมือง, สตูล, ทั่วไป, ท่องเที่ยว,

อ่าน : 255
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา สมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 9 ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนบนฐานศักยภาพเมืองสตูล
รมว.ท่องเที่ยวฯ ร่วมงาน “สมัชชาคนสตูล” เน้นฐานศักยภาพเมือง

        นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 9 ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนบนฐานศักยภาพเมืองสตูล” เมื่อบ่ายวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่สนามกีฬา อบต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.สตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล เขต 2 พรรคภูมิใจไทย และประชาชนร่วมในพิธีประมาณ 500 คน 

        สำหรับงานดังกล่าวจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 เป็นบทพิสูจน์ที่เห็นได้ถึงความมุ่งมั่นของภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนกลุ่มต่างๆ ใน จ.สตูล ที่ต้องการสร้างแนวทางการพัฒนาบนฐานศักยภาพของพื้นที่ตั้งใจที่จะนำเสนอให้เห็นถึงทิศทางในอนาคตที่ควรจะเป็น ภายใต้ระบบคิดแบบใหม่ด้วยการสร้างฉากทัศน์การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นความฝันที่จะต้องทำให้เป็นความจริงร่วมกันโดยการสร้างภาพฝันที่อยากให้เป็นทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งลงลึกในประเด็นการท่องเที่ยวระดับโลก การเกษตรและการประมงสมัยใหม่ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม หรือ Green Economy การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ด้วยหวังว่าจะทำให้จังหวัดสตูลที่เป็นจังหวัดเล็กๆ มีความโดดเด่นและน่าสนใจต่อสังคมทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น และที่สำคัญคือการตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาต้องตั้งอยู่บนฐานศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ให้มากที่สุด

        ในโอกาสเดียวกันนี้ นายวิโชคศักดิ์ รณรงไพรี ตัวแทนสมัชชาคนสตูล พร้อมพวก ได้นำเอกสาร “ประมวลข้อเสนอสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 9” (ตามเอกสารที่แนบ) มอบให้กับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวฯ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล, นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.สตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย, นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต 2 พรรคภูมิใจไทย, นายซอลีฮีน อิสมาแอน ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล หมายเลข 4 และ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล หมายเลข 2.