รมว.แรงงานเปิดประชุมวิชาการประกันสังคมภาคใต้ ย้ำยกระดับบริการ

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 328
รมว.สุชาติ ประชุมวิชาการประกันสังคม
รมว.แรงงานเปิดประชุมวิชาการประกันสังคมภาคใต้ ย้ำยกระดับบริการ

สงขลา-รมว.สุชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดประชุมวิชาการประกันสังคม พร้อมปาฐกถาพิเศษ นโยบายการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน 


เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ประจำปี 2565 (ภาคใต้) Modernizing SSO 2022 : ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนา และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน” โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ ที่โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปาสงขลา จังหวัดสงขลา 


นายสุชาติ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของงานประกันสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสำนักงานประกันสังคมสามารถนำไปใช้ขยายผลได้ในอนาคต โดยรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว ภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 


รมว.แรงงานกล่าวอีกว่าที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ โครงการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน โครงการ Factory Sandbox โครงการ ม.33 เรารักกัน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด โครงการเยียวยาผู้ประกันตนกิจการสถานบันเทิง ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักกลับมาคึกคัก ฟื้นตัวอีกครั้งและเศรษฐกิจทางภาคใต้ดีขึ้น 


สำหรับการเปิดงานประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ปี 2565 เป็นครั้งที่ 2 (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา มีความเชื่อมั่นว่าการประชุมวิชาการประกันสังคมภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ และจะจัดขึ้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน รวมทั้งสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนให้มีความยั่งยืน ประกอบกับการพัฒนาบริการของหน่วยงานภาครัฐสมัยใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่อง บทบาทกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้มั่นคง โดยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน การเสวนาเรื่อง Modernizing SSO 2022 ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เช่น การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือโควิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต และข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้ใช้แรงงานในทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการในทุกๆ จังหวัดต่อไปอีกด้วย.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :