ตชด.เข้ม ตรวจปัสสาวะทุกนายไม่เว้นแม้ชั้นสัญญาบัตร ป้องกันเสพยาฯ
ตชด.เข้ม ตรวจปัสสาวะทุกนายไม่เว้นแม้ชั้นสัญญาบัตร ป้องกันเสพยาฯ