รอมา 50 ปี กฟภ.จ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้านแผ่นดินเสมอ ได้ใช้-นร.ได้เรียน

หมวดหมู่ : กระบี่, ทั่วไป,

อ่าน : 224
กฟภ.เปิดกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านแผ่นดินเสมอ กฟภ. โรงเรียน ตชด.ได้ใช้ และให้เด็กได้เรียนหนังสือ
รอมา 50 ปี กฟภ.จ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้านแผ่นดินเสมอ ได้ใช้-นร.ได้เรียน

กระบี่-รอกว่า 50 ปี กฟภ.เปิดกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านแผ่นดินเสมอ จ.กระบี่ และโรงเรียน ตชด.ได้ใช้ และให้เด็กได้เรียนหนังสือ


       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่โรงเรียน ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ 1 บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายสัมฤทธิ์ โชติบัณฑ์ รองผู้ว่าการ กฟภ. เป็นประธานเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ราษฎรบ้านแผ่นดินเสมอ จ.กระบี่ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 โดยมีนายกิตติภพพฤกษนันต์ ผจก.กฟภ.กระบี่ พ.ต.อ.พิมณรัตน์ ธรรมาธิปติ์ ผกก.ตชด.ที่ 42 พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี


      นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่า ทาง กฟภ. (PEA) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างระบบไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ มีการบริการที่เป็นเลิศ และมีการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ภาคการเกษตร และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีกระแสไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ ประหยัด ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 


       ทาง กฟภ.จึงดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ 1 และ หมู่ 2 ต.คลองท่อมเหนือ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ จำนวน 139 ครัวเรือน เป็นเวลานานมากกว่า 50 ปีเพื่อให้ราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ โดยก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง14.660 วงจร-กิโลเมตร ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 9.645 วงจร-กิโลเมตร ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟสขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 7 เครื่อง


       นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้จัดการ ชมรมวิศวกร และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 ชุด ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ เพื่อให้เด็กนักเรียนของโรงเรียน ได้มีโอกาสเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และการช่วยชีวิตผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด ให้แก่นักเรียน และราษฎรบ้านแผ่นดินเสมอด้วย.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :