โรงเรียนจีน อ.เบตง จัดงานทั้งวันเด็กและตรุษจีน พร้อมกัน
โรงเรียนจีน อ.เบตง จัดงานทั้งวันเด็กและตรุษจีน พร้อมกัน