ศอ.บต. ส่งถุงยังชีพช่วยกลุ่มคนเปราะบาง 5 จว.ใต้ 6 พันคน

หมวดหมู่ : ยะลา, ทั่วไป,

อ่าน : 293
โควิด-19 ศอ.บต. จังหวัดชายแดนใต้
ศอ.บต. ส่งถุงยังชีพช่วยกลุ่มคนเปราะบาง 5 จว.ใต้ 6 พันคน

        ศอ.บต. ปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ ส่งไปช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 เน้นช่วยกลุ่มคนเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และ เด็กพิการ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 6,000 กว่าคน

        การปล่อยขบวนรถขนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ครั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปล่อยขบวนรถมอบถุงยังชีพของ ศอ.บต. กระจายความช่วยเหลือไปยังชายแดนใต้ บรรทุกความปรารถนาดีและความห่วงใยจากประชาชนคนไทยสู่การรินน้ำใจให้ชายแดนใต้สู้วิกฤตโควิด-19 เมื่อตอนสายวันที่ 19 พ.ค. 2563 โดยขบวนรถได้เคลื่อนออกจาก ศอ.บต. อ.เมืองยะลา มุ่งหน้าส่งต่อความช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรม สร้างความเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถด้วย

        พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ  ศอ.บต. กับ สมาคมพฤติกรรมศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ สมาคมพฤติกรรมศาสตร์ และ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด รวมทั้งสิ้นกว่า 10 หน่วยงาน ที่ร่วมส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กกำพร้า ซึ่งต้องเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อน จำนวน 6,000 กว่าคน

        “เราส่งต่อถุงยังชีพไปยังจังหวัด อำเภอ ตำบล และโรงพยาบาลสาธารณสุข ผ่านกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมกับ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ศอ.บต. เป็นผู้ลงพื้นที่มอบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จัดทำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่ วุ้นมะพร้าว น้ำแกงสำเร็จรูปและน้ำผลไม้ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วทุกสารทิศ และ ศอ.บต.จะเร่งดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในอีกหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ให้มากที่สุดต่อไป” พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว.