ศอ.บต.หารือ รอง กสญ.โกตาบารู แก้ปัญหาพิสูจน์สัญชาติคนไทย

หมวดหมู่ : ยะลา, ทั่วไป,

อ่าน : 417
รองกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู มาเลเซีย
ศอ.บต.หารือ รอง กสญ.โกตาบารู แก้ปัญหาพิสูจน์สัญชาติคนไทย

ยะลา-รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู มาเลเซียหารือแก้ไขปัญหาคนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ของคนไทยในโกตาบารู ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ รวมถึงปัญหาเวลาปิดด่าน และจับคู่ธุรกิจ


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ นางมาริสา อินทรมงคล รองกงสุลใหญ่รรท.กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู มาเลเซีย และคณะที่ห้องรับรอง เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 โดยได้หารือการแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองโกตาบารู ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ ทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิ์การเป็นพลเมือง ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 


นอกจากนี้ยังได้มีแลกเปลี่ยน  การดำเนินงานในมิติด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่ง ศอ.บต. ได้มีการประชุมเรื่องด่านชายแดนร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา ในเรื่องของการปรับเวลาของด่านฝั่งไทยและมาเลเซียให้มีความสอดคล้องกัน โดยขณะนี้ทางฝั่งมาเลเซียอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ทั้งนี้ศอ.บต. และจังหวัดนราธิวาส อยู่ในระหว่างเตรียมไปประสานงานกับทางฝั่งมาเลเซียและพูดคุยเพื่อหาข้อสรุป


พร้อมกันนี้ทางคณะยังได้พูดคุยถึงเรื่องที่ทางหอการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียที่อยู่ที่กรุงกัวลาร์ลัมเปอร์มีความสนใจที่อยากจะจัด business matching หรือจับคู่ทางธุรกิจกับทางไทยเพื่อหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจ ร่วมกับผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. มีความยินดีที่จะส่งเสริม และพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มโอกาสทางค้าแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและมาเลเซียให้มากยิ่งขึ้น.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :