ศอ.บต.เผย 19 ปีเหตุการณ์รุนแรงใน จชต. สูญเสียชีวิต 5,836 ราย

หมวดหมู่ : ยะลา, ทั่วไป,

อ่าน : 482
เลขาธิการ ศอ.บต. ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศอ.บต.เผย 19 ปีเหตุการณ์รุนแรงใน จชต. สูญเสียชีวิต 5,836 ราย

ยะลา-เลขาธิการ ศอ.บต. เดินหน้าเยียวยา 19 ปี กับความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 5,836 ราย บาดเจ็บ  12,541 ราย พิการ 885 ราย


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 2547 – จนปัจจุบัน กว่า 19 ปี ที่เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่รัฐ รวมกว่า 5,836 ราย บาดเจ็บกว่า 12,541 ราย พิการหรือทุพพลภาพ 885 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 19,262 ราย อีกทั้งยังมีเด็กและเยาวชนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีหรืออายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่มีเป็นจำนวนมาก


ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างทันท่วงที โดยร่วมกับคณะกรรมการพิจารณา 3 ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์หากเกิดจากการกระทำของผู้ก่อเหตุความรุนแรงจะมีการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาทั้งในกรณีที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บตามหลักเกณฑ์อย่างทันท่วงที ในระยะยาวบุตรหรือทายาทจะต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์เป็นรายปี โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้พิการ จากกรณีดังกล่าวและติดตามด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้มีประเมินสถานการณ์ของผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูล  เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นรายกรณีให้ครอบคลุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้และเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มคนเหล่านี้กระจายไปยังภูมิลำเนาหรือพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ศอ.บต. จะประสานงานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในแต่ละพื้นที่ดำเนินการติดตามและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจดูแลอย่างสม่ำเสมอ


“จากการขับเคลื่อนการเยียวยา ศอ.บต. ได้เร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่ เพื่อมิให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นรู้สึกว่าภาครัฐทอดทิ้ง ให้โดดเดี่ยวเพียงลำพัง สามารถลุกขึ้นยืนได้และก้าวเดินได้อีกครั้งในสังคมอย่างมีความสุข” พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


เลขาฯศอ.บต.ย้ำพัฒนาคุณภาพขีวิต คน จชต.  “พ้นเกณฑ์ความยากจน”
เลขาฯศอ.บต.ย้ำพัฒนาคุณภาพขีวิต คน จชต. “พ้นเกณฑ์ความยากจน”

น้ำใจทั่วไทยช่วย 2 ครอบครัวชายแดนใต้
น้ำใจทั่วไทยช่วย 2 ครอบครัวชายแดนใต้

เลขาธิการ ศอ.บต.มอบถุงน้ำใจช่วงเดือนรอมฎอน 5 จังหวัดชายแดนใต้
เลขาธิการ ศอ.บต.มอบถุงน้ำใจช่วงเดือนรอมฎอน 5 จังหวัดชายแดนใต้

เบตง ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Fun Run คึกคัก
เบตง ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Fun Run คึกคัก

ศอ.บต.มอบกายอุปกรณ์ ตามโครงการสนองพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ
ศอ.บต.มอบกายอุปกรณ์ ตามโครงการสนองพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังครอบครัว ผญบ.พลีชีพช่วย จนท.
เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังครอบครัว ผญบ.พลีชีพช่วย จนท.

เลขาฯ ศอ.บต.ส่งตัวแทนเยี่ยม จนท.ชุดพิสูจน์หลักฐาน โดนระเบิดบาดเจ็บ
เลขาฯ ศอ.บต.ส่งตัวแทนเยี่ยม จนท.ชุดพิสูจน์หลักฐาน โดนระเบิดบาดเจ็บ

ผช.เลขาฯ ศอ.บต. เยี่ยม จ.ส.ต.ถูกสะเก็ดระเบิด บาดเจ็บ
ผช.เลขาฯ ศอ.บต. เยี่ยม จ.ส.ต.ถูกสะเก็ดระเบิด บาดเจ็บ

เลขาฯศอ.บต. นำรองโฆษกรัฐบาล เยี่ยมให้กำลังใจชาว จ.นราธิวาส
เลขาฯศอ.บต. นำรองโฆษกรัฐบาล เยี่ยมให้กำลังใจชาว จ.นราธิวาส

เลขาธิการ ศอ บต เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในพื้นที่เบตง
เลขาธิการ ศอ บต เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในพื้นที่เบตง

เลขาฯศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจ ตร.บาดเจ็บ จากถูกลอบวางระเบิด
เลขาฯศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจ ตร.บาดเจ็บ จากถูกลอบวางระเบิด

เลขาฯศอ.บต. นำทีมลงพื้นที่จับเข่าคุยแนวทางพัฒนาและร่วมละศีลอด
เลขาฯศอ.บต. นำทีมลงพื้นที่จับเข่าคุยแนวทางพัฒนาและร่วมละศีลอด

เลขาฯ ศอ.บต.ต้อนรับอธิบดีกรมการกงสุล หารือเรื่องช่วยคนใน 3 จชต.
เลขาฯ ศอ.บต.ต้อนรับอธิบดีกรมการกงสุล หารือเรื่องช่วยคนใน 3 จชต.