สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ระหว่างรอผลตรวจโควิด-19

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 108
โควิด-19 สคร.12 สงขลา
สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ระหว่างรอผลตรวจโควิด-19

        นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง การดูแลตัวเองหลังจากการตรวจหาเชื้อและอยู่ในระยะรอผลตรวจโควิด-19 ว่า สำหรับคนร่วมบ้าน กับผู้ติดเชื้อยืนยัน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้ที่ได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 นั้น ขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก ท่านมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ให้เฝ้าสังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และขอให้อยู่บ้าน งดเดินทาง รักษาระยะห่าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำ ไม่ไปในที่ชุมชน สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัด ลดกิจกรรมสังคม รวมกลุ่มการพบปะนัดหมาย จนกว่าจะได้รับตรวจว่าไม่ติดเชื้อ และกักตัวเองอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน กรณีผลตรวจเป็นลบ หากมีอาการให้มาตรวจซ้ำ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน   

        หากมีไข้ หรือ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว การรับกลิ่นหรือรับรสเปลี่ยนไป ผื่นขึ้น ตาแดง ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที หรือโทรแจ้งสายด่วน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 และแจ้งประวัติการสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อจะได้รับการตรวจหาเชื้อ ถ้าไม่มีอาการป่วย ให้ไปตรวจหาเชื้อ ในวันที่ 5 นับจากอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย หากผลเป็นลบให้เข้ารับการตรวจหา เชื้อครั้งที่ 2 ห่างจากการตรวจครั้งแรก 7 วัน หรือวันที่ 13 นับจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย หากมีผลเป็นบวก ให้เตรียมตัวเพื่อเข้าแยกกัก 

        การเข้าตรวจ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อนัดวันและสถานที่ในการเก็บตัวอย่างหาเชื้อ ให้ผู้ร่วมบ้านทุกคนเดินทางไปยังสถานที่ตรวจหาเชื้อที่ใกล้บ้านด้วยรถส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในรถ หากสุดวิสัย ไม่มีรถส่วนตัว สามารถโดยสารรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคลได้ แต่ให้ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยในรถและจดจำทะเบียนรถไว้ด้วย หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422.