สงขลาพร้อมเป็น 1 ใน 3 เจ้าภาพร่วมจัด”กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

หมวดหมู่ : สงขลา, กีฬาอื่นๆ,

อ่าน : 270
กีฬาซีเกมส์ แข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์
สงขลาพร้อมเป็น 1 ใน 3 เจ้าภาพร่วมจัด”กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

สงขลา-ผวจ.สงขลา ประชุมพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน “กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33” ในระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ภายใต้คำขวัญ “Move ever Forward” ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง โดยมีเจ้าภาพร่วมคือกรุงเทพฯและชลบุรี


เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ภายใต้คำขวัญ “Move ever Forward” ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568  โดยมี 3 จังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา ซึ่งทั้ง 3 จังหวัด มีความพร้อและศักยภาพของบุคลากรในการเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม ด้านที่พัก ด้านสถานพยาบาล ด้านสาธารณูปโภค ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านงบประมาณ และด้านคมนาคมที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง

. ซึ่งการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ถือว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สำคัญเนื่องจากเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนักกีฬา และกองเชียร์จาก 11 ประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจคึกคัก เชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพร่วมครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี


สำหรับข่วงที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาได้แสดงศักยภาพและความพร้อมสำหรับการจัดแข่งขันกีฬาหลักๆ อย่างฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, จักรยาน, บิลเลียด/สนุกเกอร์ และปันจักสีลัต โดยจะใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์, โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจิระนคร, หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ฯ ซึ่งได้รับการปรับปรุงในหลายด้าน โดยเฉพาะสนามติณสูลานนท์ให้มีความพร้อม และสามารถรองรับผู้มาเยือนในพื้นที่และจากหลากหลายประเทศจากนั้น ในที่ประชุมเป็นการรายงานการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่าย ต่างๆ รวมถึงการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขัน(Logo) คำขวัญ (Motto) และสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมายังเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม2569 อีกด้วย.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :