สตูลจัด”บุฟเฟต์ทุเรียน-ผลไม้พื้นบ้าน” คนสนใจคึกคัก

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, สตูล,

อ่าน : 394
บุฟเฟต์ทุเรียน
สตูลจัด”บุฟเฟต์ทุเรียน-ผลไม้พื้นบ้าน” คนสนใจคึกคัก

       สตูล - นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสีเขียว และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพิ้นบ้าน ในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 ที่บริเวณหน้าบ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดโดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและชุมชนบ้านน้ำร้อน โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสตูล และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม


       นางสาวนิธิมา บินตำมะหงง หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสตูล กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสีเขียว และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพื้นบ้าน โดยการนำเอาทุเรียนพื้นบ้านบ้านน้ำร้อนเป็นจุดเด่น ซึ่งทุเรียนที่นี่ปลูกบนพื้นที่ดินที่มีแร่ธาตุ ใกล้บ่อน้ำร้อนธรรมชาติทำให้มีความโดดเด่นควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก โดยกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “กินทุเรียน ทุ่งนุ้ย สตูลบ้านเรา” นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่ลาย อีกด้วย


       สำหรับกิจกรรมภายในงานมี
การแสดงสินค้าชุมชน ผลผลิตด้านการเกษตรและผลไม้อื่นที่กำลังออกผลผลิตในฤดูกาลนี้ มีการสัมมนาในหัวข้อ "ความสำคัญของพันธุกรรมพื้นบ้านในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน" และ "แนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน (ทุเรียนบ้าน)" การสัมมนาในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาตลาดสีเขียวส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาพันธุ์ผลไม้ประจำท้องถิ่นจังหวัดสตูล" นอกจากนี้ยังมีบุฟเฟต์ทุเรียนและผลไม้พื้นบ้าน ราคาชุดบุฟเฟต์ชุดเล็ก 149 บาท ไม่เกิน 2 คน , ชุดกลาง 299 บาท ไม่เกิน 4 คน และชุดใหญ่ 499 บาท ไม่เกิน 6 คน โดยให้หยิบผลไม้ใส่ตะกร้าเท่านั้น ต่อรอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมจัดต่อเนื่อง 2 วัน ในวัน4-5 ก.ค. 2563.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :