สตูลเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

หมวดหมู่ : สตูล,

อ่าน : 324
ปลูกป่า ป้องกันไฟป่า
สตูลเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

        สตูล-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สตูล จัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและให้มีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าเพิ่มขึ้

        เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา10.00 น. ที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนจ.สตูล ตอนที่ 4 บ้านบันนังปุเลา หมู่ที่ 4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สตูล จัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและให้มีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าเพิ่มขึ้น โดยมี นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผวจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการและนำจิตอาสากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าดังกล่าว บนพื้นที่ 8 ไร่ รวมกว่า 2,000 ต้น 

        ด้าน นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สตูล กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว และป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น มีการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ทั่วประเทศ สำหรับ จ.สตูล ตั้งเป้าจะปลูกต้นไม้รวมประมาณ 100 ไร่ 

        นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาป่า หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ยืนต้น อาทิ ต้นไข่เขียว, ต้นยางนา, ต้นตะเคียนทอง เป็นต้น.

อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :