สตูล พบเด็ก 6 ขวบ ติดโควิด-19 แพร่เชื้อต่อ

หมวดหมู่ : สตูล,

อ่าน : 148
สสจ.สตูล ผู้ป่วยติดชื้อโควิด-19
สตูล พบเด็ก 6 ขวบ ติดโควิด-19 แพร่เชื้อต่อ

สตูล-สสจ.สตูล เปิดเผยไทม์ไลน์ ผู้ป่วยติดชื้อโควิด-19 รายที่ 9 เป็นหญิง อายุ 61 ปี และรายที่ 10 เป็นเด็กชายวัย 6 ขวบ ทั้ง 2 ราย สัมผัสแพร่เชื้อในหมู่บ้านมีผู้ป่วยติดเพิ่มอีก


        เมื่อวันที่ 25 เม.ย 2564 นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ที่บ้านวังพะเนียด หมู่ที่ 5 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโดยเมื่อวัยที่24 เม.ย. เวลา 13.30 น. งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจากงานระบาดโรงพยาบาลสตูล ว่าพบผู้ป่วยตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 2 ราย มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันร่วมบ้านเดียวกันและทำกิจกรร่วมกันในครอบครัว กับผู้ป่วยรายที่ 5,6,7 และ 8 ของจังหวัดสตูลก่อนหน้านี้ ผลยืนยันตรวจพบเชื้อ เป็นหญิงไทย จำนวน 1 ราย และเด็กชายไทย จำนวน 1 ราย ทั้งหมดมีภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลทีมสอบสวนโรค

    

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสตูลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพะเนียด ได้สอบสวนโรคเมื่อวันที่24 เม.ย. เพื่อค้นหาขอบเขตการระบาด การกระจายโรค กลุ่มเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ และให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคเบื้องต้น โดยมีผลการสอบสวนโรค มีดังนี้รายที่ 9 ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 61 ปี อาชีพเกษตรกรรม อยู่ ต.เกตรี อ.เมืองสตูล โดยจัดเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงมีประวัติสัมผัสร่วมกิจกรรมภายในครอบครัวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 5,6 และอาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7,8 ของจังหวัดสตูล ซึ่งมีผลยืนยันตรวจพบเชื้อจากโรงพยาบาลสตูล โดยเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2564 ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวได้พักอาศัยอยู่กระท่อมในสวนยางพารา ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพะเนียดว่า ลูกสาวและหลานที่อาศัยร่วมบ้านตรวจพบเชื้อ จากนั้นวันที่ 23 เม.ย.2564 ได้รับการประสานให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสตูล และกลับมากักตัวที่สถานที่กักตัว (LQ) โรงเรียนบ้านเกตรี 

        

            ต่อมาวันที่ 24 เม.ย. 2564 ได้รับแจ้ง ผลตรวจพบเชื้อรายที่ 10 ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 6 ปี  ตำบลเกตรี โดยจัดเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง มีประวัติสัมผัสร่วมกิจกรรมภายในครอบครัวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 5,6 และอาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7,8 ของจังหวัดสตูล วันที่ 23 เม.ย. 2564 ได้รับการประสานให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสตูล และกลับมากักตัวที่สถานที่กักตัว (LQ) โรงเรียนบ้านเกตรี 


        วันที่ 24 เม.ย. 2564 ได้รับแจ้ง ผลตรวจพบเชื้อขณะที่การสอบสวนโรค และค้นหาขอบเขตการระบาด และการกระจายของโรค พบกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วย 2 รายนี้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล ดังนี้กลุ่มเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 61 ปี และผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 5 พบสัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 5 คน โดยเมื่อวันที่ 23 เม.ย.2564 ได้เก็บ swab ที่โรงพยาบาลสตูล จำนวน 4 คน ผลการตรวจไม่พบเชื้อ และในวันที่ 24 เม.ย. 2564 เก็บ swab เพิ่มอีก 1 คน ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ทั้งนี้มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย รายที่ 1 จำนวน 3 คน และสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 2 จำนวน 2 คน 

    

            ผลการการปฏิบัติงานของทีมสอบสวนโรคและทีมปฏิบัติการควบคุมโรค (SRRT/CDCU) ได้ติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ มีสุขอนามัยที่ดี ทุกคนเฝ้าสังเกตอาการกกักตัวเองเรียบร้อยแล้ว ส่วนอาคารบ้านเรือนแนะนำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ปฏิบัติตามคำแนะนำ มีการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดระบบติดตามตลอดระยะช่วงเวลาเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงทุกคน จนครบ 14 วัน ติดตามการรายงานสุขภาพ เพื่อประเมินอาการและสถานการณ์การระบาด ติดตามและแจ้งข้อมูลให้ผู้สัมผัสรายงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่


            นอกจากนี้ได้มีการประชุมชี้แจง แนวทางการควบคุมโรคแก่คณะทำงานของตำบลเกตรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมจัดตั้งหน่วยคัดกรองบุคคลเข้า ออกพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกตรี ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และจัดสถานที่กักตัวหรือที่พักสังเกตอาการ (LQ) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ โรงเรียนบ้านเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล.