สตูล เยียวยาวิกฤตโควิด-19 แหล่งทุนช่วยผู้ประกอบการ

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, สตูล, ทั่วไป,

อ่าน : 178
โควิด-19 เยียวยาวิกฤตโควิด-19 ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs
สตูล เยียวยาวิกฤตโควิด-19 แหล่งทุนช่วยผู้ประกอบการ

        นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผย เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ทางด้านการเงิน ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ว่า หลังจากจังหวัดสตูลมีแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้มีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ ผ่าน “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า) โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลัง และเจ้าหน้าที่จากธนาคารต่างๆ ในพื้นที่หมุนเวียนมาร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อร่วมหาทางออกและมาตรการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

        รอง ผวจ.สตูล กล่าวอีกว่า หลังจากเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 ได้เพียง 1 วัน มีผู้เข้ารับบริการแล้วจำนวน 2 ราย คือ ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ซึ่งแจ้งความประสงค์ในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อเพิ่มทุนประกอบการ ทั้งนี้คาดว่าในสัปดาห์หน้าผู้ประกอบการในพื้นที่จะเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรองรับ โดยขอความร่วมมือจากทางธนาคารฯ ในพื้นที่ ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน สาขาสตูล, ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสตูล และ SME Bank สาขาสตูล รวบรวมมาตรการด้านการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกเสนอให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาใช้ในการตัดสินใจต่อไป.