สภท. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 - เลือกตั้งกรรมการฯ “อนันต์” นั่งนายกสมัยที่ 10

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 486
สภท. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สภท. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 - เลือกตั้งกรรมการฯ “อนันต์” นั่งนายกสมัยที่ 10

               กรุงเทพฯ : นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (รับรองงบดุลปี 2563 และ 2564) พร้อมมีการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

    โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน มีแขกผู้มีเกียรติจากวงการสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งชาติ และ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตัวแทนจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

    กิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัทและองค์กรดีเด่น, ข้าราชการดีเด่น, นักข่าวน้ำดี, สื่อออนไลน์สร้างสรรค์สังคม, ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น

    มีการบรรยายพิเศษจาก นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “เป็นสื่อดีที่เก่งหรือเป็นสื่อเก่งที่ดี” นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งชาติ และ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “อนาคตสื่อส่วนกลางและสื่อส่วนภูมิภาคกับสังคมไทย” ดีแทค เน็ตทำกิน โดย “โค้ชแป๋ว” คุณวนิดา เสร็จกิจ และ “โค้ชตุ๊ก” คุณวงสุรีย์ คำจุมพล ในหัวข้อ “ภารกิจสดจากดอยสู่ออนไลน์” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

    ต่อมาได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยสมาชิกในที่ประชุมได้เสนอชื่อให้ นายอนันต์ นิลมานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ต่อไปอีกหนึ่งสมัย (สมัยที่ 10) หลังจากนั้นได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารอีก 11 คน ประกอบด้วย นายซ้อน คงไสภาคิน, นายบุญเลิศ พุทธเจริญ, นายสิริชัย วัชรีนันท์, นางวันทนา วิริยะกุล, นายพลณนคร ธนพชรกนภณ, นายภากร ยังแจ่ม, นางบังอร ศกุนะสิงห์, นางสาวสุพัตรา สมถวนิช, นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร, นายการุณ ตระกูลพุทธรักษา, นายนำชัยชนะ ดีวิ และในที่ประชุมไม่มีใครเสนอตัวเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม มติเป็นเอกฉันท์ให้นายกและคณะกรรมการอีก 11 คน เข้ามาบริหารงานของสมาคม เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี พ.ศ.2565-2566)

    โดยข้อบังคับสมาคมฯ มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ก่อน 1 คน แล้วเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อีกจำนวน 11 คน ที่เหลืออีก 5 คน เป็นอำนาจการพิจารณาของนายกสมาคมฯ ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาร่วมในคณะกรรมการได้ รวมแล้วจะมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งสิ้น 17 คน และ นายอนันต์ นิลมานนท์ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติและไว้วางใจในการบริหารงานสมาคมฯ ต่อเป็นสมัยที่ 10 ซึ่งนายอนันต์และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พร้อมที่จะนำพาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสมาคมฯ ให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง โดยยึดหลักข้อบังคับเป็นแนว ทางในการบริหารงานของคณะกรรมการชุดใหม่นี้ โดยจะเน้นถึงความรัก ความสามัคคี และสวัสดิการสมาชิก สวัสดิการบุตร-ธิดาของสมาชิก และกิจกรรมสู่สังคมภายนอก เท่าที่สมาคมฯ จะสามารถจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในโอกาสต่อไปด้วย

    หลังจากนั้นมีกิจกรรมจับสลากของขวัญในโอกาสครบรอบ 57 ปี จำนวน 57 รางวัล จากผู้สนับสนุนหลากหลายหน่วยงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


“สภท. - ดีแทค เน็ตทำกิน” จัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์” เพื่อเสริมสร้างอาชีพ
“สภท. - ดีแทค เน็ตทำกิน” จัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์” เพื่อเสริมสร้างอาชีพ

นายก สภท. เยือนเกาะสมุย หารือ ปชส.ท่องเที่ยวสมุย
นายก สภท. เยือนเกาะสมุย หารือ ปชส.ท่องเที่ยวสมุย

สภท.จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ “สภท. โบว์ลิ่งคัพ 2566”
สภท.จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ “สภท. โบว์ลิ่งคัพ 2566”

สภท.มอบข้าวสาร 100 กระสอบ 1,500 กิโลกรัม ให้กับ 2 รร.ย่านเขตดุสิต เนื่องในวันนักข่าว
สภท.มอบข้าวสาร 100 กระสอบ 1,500 กิโลกรัม ให้กับ 2 รร.ย่านเขตดุสิต เนื่องในวันนักข่าว

“สนท.” จัดประชุมใหญ่สมาคมฯ (ครบรอบ 82 ปี) และ รับรองงบดุล 2565
“สนท.” จัดประชุมใหญ่สมาคมฯ (ครบรอบ 82 ปี) และ รับรองงบดุล 2565

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ครบรอบ 58 ปี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ครบรอบ 58 ปี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

นายก สภท. แวะเยี่ยมชม “นสพ.ไทยแหลมทอง” และศูนย์ข่าว “นสพ.ไทยรัฐ หาดใหญ่-สงขลา”
นายก สภท. แวะเยี่ยมชม “นสพ.ไทยแหลมทอง” และศูนย์ข่าว “นสพ.ไทยรัฐ หาดใหญ่-สงขลา”

“เสริมศักดิ์” เปิดงาน “วันรวมน้ำใจไว้ในคำขอบคุณ” เนื่องใน "วันขอบคุณสังคม" และก้าวขึ้นสู่ปีที่ 59 สภท.
“เสริมศักดิ์” เปิดงาน “วันรวมน้ำใจไว้ในคำขอบคุณ” เนื่องใน "วันขอบคุณสังคม" และก้าวขึ้นสู่ปีที่ 59 สภท.

สภท.จัดประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567
สภท.จัดประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567