สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ยกระดับ จริยธรรมสื่อในอาเซียน

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 205
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน พิธีเปิดการประชุม
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ยกระดับ จริยธรรมสื่อในอาเซียน

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2565 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียโดยมีสมาคมสื่อมวลชนอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกัมพูชา ส่วนตัวแทนจากสิงคโปร์และเมียนมาไม่ได้มาร่วมประชุม


สำหรับตัวแทนสื่อมวลชนไทยที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายมงคล ยางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายกฤษติน นิลมานนท์ คณะทำงานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


การประชุมใหญ่กรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน มีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นประธานดำเนินการประชุม ตัวแทนองค์กรสื่อแต่ละประเทศได้รายงาน สถานการณ์ของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศ ตลอดจนการปรับตัวในช่วงเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  2019 หรือโควิด-19 และการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
หลังการประชุม ในที่ประชุมได้มีแผนปฏิการ ของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่ออกเป็น “ปฏิญญาบาหลี 2022” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจของสื่อมวลชนในอาเซียน เกี่ยวกับสถานการณ์โลกและอาเซียน รวมทั้งรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสาร และกระชับความร่วมมือในการยกระดับจริยธรรมสื่อของประเทศสมาชิก นอกจากนี้แต่ละประเทศได้เสนอกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อระหว่างประเทศ สำหรับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดภาพข่าวอาเซียนในปี 2566


 จากนั้นนายกสมาคมสื่อมวลชนอินโดนีเซียได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนคนใหม่ ต่อจากนายเทพชัย


การเดินทางไปร่วมประชุม สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปีนี้ สายการบิน ไทยแอร์เอเชียได้ให้การสนับสนุนการเดินทางแก่คณะของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าว สปป.ลาว.