“สรรเพชญ”พบกงสุลใหญ่จีน เดินหน้าเพิ่มทักษะภาษาจีนให้เด็กสงขลา

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 191
สรรเพชญ บุญญามณี เข้าพบกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลา
“สรรเพชญ”พบกงสุลใหญ่จีน เดินหน้าเพิ่มทักษะภาษาจีนให้เด็กสงขลา

สงขลา- “สรรเพชญ” เข้าพบกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลา กำชับความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม เตรียมเดินหน้า เพิ่มทักษะภาษาจีนเด็กเยาวชนสงขลา ชี้เป็นสิ่งจำเป็นในศตวรรษที่ 21 


เมื่อวันที่ 25 พ.ค.66 นายสรรเพชญ บุญญามณี ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์ ประธาน 5 สมาคมจีนสงขลา และนายกสมาคมไหหลำสงขลา ได้เข้าพบ นางอู๋ ตงเหมย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำตัวและรับฟัง สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา 


ภายหลังการเข้าพบหารือกงสุลใหญ่จีน นายสรรเพชญ เปิดเผยว่า การมาพบกงสุลใหญ่ในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนที่มีมายาวนานให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้นำเสนอนโยบายต่างๆทิศทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและการพัฒนาจังหวัดสงขลาในภาพรวม อย่างเรื่องการท่องเที่ยวโดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสงขลา สตูล พัทลุง ที่มีความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และมรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน ประเทศจีนเองมีความพร้อมทั้งด้านประชากรนักท่องเที่ยว ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอื่นๆอีกมากมาย ในฐานะผู้แทนราษฎรฯ นั้นต้องหาโอกาสเพื่อนำสิ่งดีๆมาสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด


นายสรรเพชญ กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดมุมมองด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีน ซึ่งต้องมีการต่อยอดขยายผล ซึ่งนอกจากการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้ว ในด้านสังคม อย่างเรื่องการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนให้แก่เด็กเยาวชนในจังหวัดสงขลาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอีกทักษะหนึ่งในการดำเนินชีวิตในช่วงศตวรรษที่ 21 โดยหลังจากนี้จะมีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :