“สรรเพชญ”แนะ รมว.คลัง ดัน “หาดใหญ่” เป็นศูนย์กลางการเงินในเอเชีย

หมวดหมู่ : สงขลา,

อ่าน : 235
สรรเพชญ แนะกระทรวงการคลังเร่งศึกษา Financial Hub
“สรรเพชญ”แนะ รมว.คลัง ดัน “หาดใหญ่” เป็นศูนย์กลางการเงินในเอเชีย

สงขลา- “สรรเพชญ” แนะกระทรวงการคลังเร่งศึกษา Financial Hub ดันหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางการเงินในเอเชีย

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิชัย ชุณหวชิร) เพื่อให้ศึกษาแนวทางต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินอย่างแท้จริงผ่านการจัดทำแผนจูงใจเพื่อดึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินต่าง ๆ เข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย

นายสรรเพชญกล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ซึ่งตนได้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเดือนภุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยหวังให้รัฐบาลมีความกล้าในการประกาศให้ “หาดใหญ่” เป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค และเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อสร้างงาน สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเบื้องต้น ตนเห็นว่า Financial Hub  จะต้องอาศัยปัจจัย 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่

1. ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม คือ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ดึงดูดนักลงทุน ด้วยการปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ ตั้งแต่การปฏิรูปกฎหมาย การลดขั้นตอนต่าง ๆ ที่ซ้ำซ้อน
2. ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่เรื่องโครงสร้างเมือง ถนนหนทาง การสัญจรต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย และ 3. ความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน

นายสรรเพชญ กล่าวเพิ่มเติมว่า  หากมาดูหาดใหญ่วันนี้ ถือว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมในทุกมิติ สามารถพัฒนาเป็น Financial Hub ในระดับภูมิภาคได้  แต่อุปสรรคสำคัญในตอนนี้ คือ นโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหน  ส่วนการพัฒนาสภาพแวดล้อมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมสัญจรโครงสร้างเมือง ฯลฯ แม้จะมีความพร้อมอยู่แล้ว หากต้องพัฒนาเพิ่มเติม คิดว่าหาดรัฐบาลชัดเจน ไฟเขียวเมื่อไรเอกชนในพื้นที่ก็พร้อมจะลงทุน ตนจึงขอให้รัฐบาลได้เร่งศึกษานโยบายดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และตนขอฝากข้อสังเกต 3 ความพร้อมดังกล่าวให้รัฐบาลหรือคณะที่จะศึกษาได้พิจารณาเพราะหากปล่อยให้เวลาเลยผ่านไปประเทศไทยอาจจะเสียโอกาสและอาจจะตามหลังประเทศเพื่อนบ้านได้


“ข้อเสนอเรื่องการผลักดันให้หาดใหญ่ เป็น Financial Hub   นั้น เป็นข้อเสนอที่หลายฝ่ายเห็นตรงกัน เนื่องจากมองว่าหาดใหญ่มีต้นทุน หรือความได้เปรียบเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคไม่แพ้สิงคโปร์ และฮ่องกง และการพูดถึงหาดใหญ่ในวันนี้ มันไปไกลเกินกว่า เมืองเศรษฐกิจของไทย เมืองเศรษฐกิจของภาคใต้  แต่หาดใหญ่กำลังถูกเพ่งเล็งในฐานะเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อย่างน้อยที่สุด คือเมืองศูนย์กลางของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ซึ่งหาดใหญ่ยังสามารถพัฒนาต่อยอดจากปัจจัยดังกล่าวได้อีกหลายเท่าตัว มันอยู่ที่รัฐบาลกล้าหรือไม่กล้าเท่านั้นเอง” นายสรรเพชญกล่าว.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :