สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 368
สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย
สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

               กรุงเทพฯ - จากสภาพสังคมปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนต้องทำงานสร้างรายได้ หลายครอบครัวผู้สูงอายุต้องดูแลเด็กตามลำพัง ประชากรวัยแรงงานนอกจากต้องหารายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว ยังต้องมีเวลาดูแลพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ที่ตามช่วงวัยแล้วมักต้องไปโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับความต้องการของสถานประกอบการที่มุ่งหวังให้คนทำงานในสถานประกอบการทำงานเต็มที่ เต็มเวลา ประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาพูดคุยในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดหลัก “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

    น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ความพยายามผลักดันองค์กรให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อันดับแรกต้องทำให้ที่ทำงานไม่มีการดูถูก หรือบูลลี่เรื่องเพศ ไม่มีการคุกคามทางเพศ เพราะภาวะหมดไฟมักเกิดจากมีการสะสมทัศนคติเชิงลบ นโยบายที่ไม่เป็นธรรม การแก้ปัญหาด้วยการลาพักร้อนเพื่อหวังชาร์จไฟในการทำงานก็ไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกต้อง เพราะเมื่อกลับมาทำงานก็ต้องพบเจอสภาพปัญหาเดิมๆ สถานประกอบการจึงต้องพยายามปรับให้คนทำงานไม่ต้องเลือกระหว่างงาน และ ครอบครัว ด้วยการดูแลคนทำงาน ทำให้ที่ทำงานให้เป็นพื้นที่เสริมพลังบวก ส่งเสริมการดูแลสวัสดิการและสร้างสุขภาวะที่ดีให้ครอบครัวใน 2 ส่วนสำคัญ 1.มีสวัสดิการที่เอื้อให้พนักงานสามารถดูแลสมาชิกครอบครัวได้ เช่น มีเงินช่วยเหลือลูกเล็ก มีศูนย์เด็กเล็ก การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 2.การลาที่หลากหลายประเภท นอกจากนี้ สสส.ยังมีโครงการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการที่มี นโยบายเอื้อต่อการดูแลครอบครัวของพนักงาน ซึ่งมีหลายบริษัทเอกชนมีนโยบายและดำเนินการเรื่องนี้ เพราะต่างมองเห็นว่าหากดูแลพนักงานและครอบครัวดี การทำงานของคนในองค์กรก็จะทำแบบสบายใจไม่ต้องกังวล การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

    นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสร้างสมดุลเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐเป็นองค์กรใหญ่และอาจติดเรื่องระเบียบ แต่ก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ เช่น ในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีกว่า 600 โรง ขณะนี้พยายามทำให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ปลดล็อกครูลดภาระงานเอกสาร เพิ่มเสรีภาพให้นักเรียนเน้นการทำประชาพิจารณ์ในระดับนักเรียนก่อน โดยเฉพาะเรื่องทรงผมและการแต่งเครื่องแบบนักเรียน เชื่อว่าจะเป็นรากฐานการเป็นพื้นที่ปลอดภัยและทำให้เด็กอยากเรียนมากขึ้น ส่วนระดับพื้นฐานอย่างครอบครัว การสร้างบ้านให้อบอุ่นเป็นเซฟโซนสำหรับคนในครอบครัว ต้องเริ่มจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่

    นางสาวชลธิดา ยาโนยะ ผู้ประพันธ์ นวนิยาย “มาตาลดา” เล่าถึงมุมมองและประสบการณ์ว่า เด็กที่เติบโตขึ้นมาจะมีบุคลิกภาพอย่างไรขึ้นอยู่กับเบ้าหลอมอย่างพ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่ในสมัยก่อนอาจยึดคติรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี แต่ในสมัยนี้ไม่สามารถนำคติดังกล่าวมาใช้ได้ แต่พ่อแม่ต้องใช้เหตุผล ใช้คำพูดสร้างกำลังใจ ให้เด็กรู้สึกว่าไม่ต้องแสวงหาเซฟโซนจากที่ไหน ซึ่งการที่ครอบครัวมีกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ดี แต่จะต้องไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป ต้องตั้งรับกับความผิดพลาด ต้องล้มได้แล้วลุกได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าเผชิญปัญหา

    นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า พื้นที่ปลอดภัยต้องสามารถเป็นพื้นที่ที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ และต้องไม่ใช่สถานที่ที่เราจะสุขเพียงคนเดียวแต่ทุกคนต้องสุขร่วมกัน สำหรับสถานที่ทำงานที่ถือเป็นสถานที่ที่คนวัยแรงงานต้องใช้ชีวิตไม่ต่ำกว่าวันละ 8 ชั่วโมง ตามทัศนคติของคนทำงาน ก็คงอยากเห็นที่ทำงานเป็นที่ที่อยู่แล้วมีความสุข ทำงานด้วยความสบายใจ แต่ต้องยอมรับว่าหลายๆ ที่ไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะมุ่งเน้นเพียงตัวเลขผลประกอบการ อย่างไรก็ตามมีหลายองค์กรที่ปรับมุมมอง ปรับทัศนคติ มองหาแนวทางสร้างบรรยากาศที่มีความสุขในการทำงาน ทำให้คนทำงานไม่เกิดภาวะ Burn out หรือหมดไฟในการทำงาน

    ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย จะเดินหน้าทำเพียงหน่วยงานของตนเองคงไม่ประสบความสำเร็จได้ แต่การร่วมมือกันจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ลงไปถึงชุมชน และครอบครัวจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้เห็นผลจริง และจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด
ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด

สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน
สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้
สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้

สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”
สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”

สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง
สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง

สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์
สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์

องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”
องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19
สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19

งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว
งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว

สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe  คือรักแบบไหนกัน
สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe คือรักแบบไหนกัน

“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข
“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข

“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”
“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”

สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ
สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ

สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!
สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!

สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ
สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ

เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13
สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน
สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน

สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ
สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ

สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า
สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า

สื่อสารถูกต้อง เข้าใจ “ผู้ป่วยจิตเวช” ผ่าน “คู่มือคนทำงานด้านสื่อ”
สื่อสารถูกต้อง เข้าใจ “ผู้ป่วยจิตเวช” ผ่าน “คู่มือคนทำงานด้านสื่อ”

เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”
เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567
สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567

สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม
สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม