สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ

หมวดหมู่ : นครศรีธรรมราช, ทั่วไป,

อ่าน : 486
สสส. มอบเกียรติบัตร “ครูดี ไม่มีอบายมุข“ ประจำปี 266
สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ

นครศรีธรรมราช-สสส.มอบเกียรติบัตร สถานศึกษา “ครูดี ไม่มีอบายมุข“ ประจำปี 266 ที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขในสถานศึกษาของจังหวัด


เมื่อวันที่ 20 พ.ค.66 เวลา 11.00 น. นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 “ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข ที่ห้องปทุมลาภ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวรวุฒิ ประสารพจน์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะทำงาน คณะผู้บริหาร ครู สถานศึกษา โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 62 โรงเรียน เข้าร่วมพิธี 


นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานโครงการต้องขอชื่นชมคณะทำงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 จำนวน 62 โรงเรียน ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันสร้างครูผู้ทรงคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ โดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสนับสนุนสถานศึกษา ในการขับเคลื่อน หากติดขัดประการใด ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และคณะทำงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด พร้อมที่จะเข้าดูแล และสนับสนุนเกื้อหนุนช่วยเหลือ 


นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติด และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในนามคณะดำเนินงานโครงการสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด นำร่องขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าตอนบน ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม สถานศึกษาต้นแบบ ส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ ร่วม ส่งเสริมครูดี สร้างภูมิคุ้มภัยให้เด็กและเยาวชน 


ทั้งนี้โครงการส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลายมิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 กำหนดลงนาม MOU เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ที่ร่วมลงนามประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัด ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้บริหารโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 33 โรงเรียน ,โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครศรีธรรมราช จำนวน 23 โรงเรียน และสถานศึกษาสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดอาชีวศึกษา และสังกัด กศน. จำนวน 6 โรงเรียน


ส่วนมิติที่ 2โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ออกแบบกิจกรรมในสถานศึกษา โดยแบ่งกลุ่มโฟกัสกรุ๊ป วางมาตรการในการเฝ้าระวังด้านบุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และร่วมออกแบบยกร่างคณะทำงานก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะที่มิติที่3 มีการจัดตังคณะกรรมการ ประเมิน ติดตาม เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ โรงเรียนละ 2 คน เพื่อส่งเสริมให้เป็นครูผู้สอน ถ่ายทอดกำกับดูแลนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นครูผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมิติที่ 4 มีการจัดชุดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมนักเรียนแกนนำต้นแบบโรงเรียนละ 40  คน โดยคณะผู้บริหาร ครูดีไม่มีอบายมุข ร่วมกำกับติดตามและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด
ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด

สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน
สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้
สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้

สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”
สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”

สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง
สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง

สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์
สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์

องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”
องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19
สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19

งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว
งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว

สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe  คือรักแบบไหนกัน
สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe คือรักแบบไหนกัน

“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข
“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข

“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”
“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”

สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ
สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ

สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!
สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!

เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13
สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน
สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน

สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ
สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ

มอบเกียรติบัตรขับเคลิ่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข”เป็นต้นแบบ
มอบเกียรติบัตรขับเคลิ่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข”เป็นต้นแบบ

สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า
สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า

เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”
เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567
สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567

สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม
สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม

เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”
เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”