ส.ส.นครศรีฯ ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนสายยุทธศาสตร์หลัก

หมวดหมู่ : การเมือง, นครศรีธรรมราช, ทั่วไป,

อ่าน : 1,038
ซ่อมแซม -ถนนสายยุทธศาสตร์หลัก ส.น.นครศรีฯ
ส.ส.นครศรีฯ ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนสายยุทธศาสตร์หลัก

นครศรีธรรมราช- ส.ส.ปชป. และกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้จัดสรรให้ โดยเฉพาะการซ่อมแซม

ถนนสายยุทธศาสตร์หลัก


        การลงพื้นที่ติดตามโครงการต่างๆ ของ ส.ส.ครั้งนี้  นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.ปชป. นครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะ ได้เดินทางลงมาติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณแยกนาพุ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2563 โดยมีนายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 1  ร่วมให้การต้อนรับ


        นายชัยชนะกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าถนนตรงแยกนาพรุ ซึ่งเป็นถนนสายยุทธศาสตร์สายหลัก (ทล 403) ทางแขวงฯเห็นว่าถนนสายดังกล่าว จำเป็นต้องซ่อมแซม เนื่องจากมีการสัญจรไปมาจำนวนมาก ต้องปรับปรุงเป็นพื้น คสล. มีความหนา 25 เซนติเมตร ใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 เดือน แต่ประชาชนยังสัญจรไปมาได้เป็นรูปวงแหวน อาจจะไม่สะดวก แต่เมื่อถนนแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับความสะดวกมากขึ้น 

     
       “ในฐานะที่ผมเป็นกรรมมาธิ
การงบประมาณ จึงต้องลงมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการเดินทางในภาคใต้ให้ได้ 1 ปีกว่าที่ได้มีการประสานงานกับแขวงการทางที่ 1 ที่ 2 ทางหลวงชนบท ทุกๆหน่วยงาน สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกสาย บ้านตาล-เขาธง ระยะ 1 ใช้งบ 25 ล้าน ขยายเป็นสี่ช่องจราจร  และถนนสายหน้าอำเภอช้างกลาง ใช้งบพัฒนาจังหวัด 87 ล้าน ส่วนสายหลักอีกสายคือ ท่าศาลา–นบพิตำ ใช้งบกว่า 50 ล้าน ล้วนเป็นถนนสายหลักต้องพัฒนาขยายเป็นถนน 4 ช่องจราจร เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น” นายชัยชนะกล่าว


       นายชัยชนะ ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกั
บงบประมาณปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรสำหรับโครงสร้างพื้นฐานมากน้อยเพียงใดว่า ขณะนี้ร่างข้อบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาวาระ 1 ถนนเส้นหลักที่ได้คือ สายหนองดี-ทุ่งใหญ่ ขยาย 4 ช่องจราจร 700 กว่าล้านบาท สายหน้า รพ.ร่อนพิบูลย์ –บ้านถลุงทอง งบ 50 ล้านบาท งบพัฒนาจังหวัด ถนนสายวัดเจดีย์ กว่า 40 ล้านบาท ปรับปรุงแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวคลองจัง กว่า 40 ล้านบาท บ้านตาล-เขาธง ระยะ 2 กว่า 30 ล้านบาท.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :