ส.ส.พัทลุง หนุนตั้ง “โครงการธนาคารกุ้ง” ทำง่าย ได้ราคาดี

หมวดหมู่ : การเมือง, พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 42
ส.ส.พัทลุง โครงการธนาคารกุ้ง กุ้งก้ามกรามในทะเลสาบลำปำ กุ้ง 3 น้ำ
ส.ส.พัทลุง หนุนตั้ง “โครงการธนาคารกุ้ง” ทำง่าย ได้ราคาดี

        จากการที่ กุ้ง 3  น้ำ หรือ กุ้งก้ามกรามในทะเลสาบลำปำ (ทะเลสาบสงขลาตอนใน) เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากกุ้งดังกล่าวมีรสชาติอร่อยที่สุดในทวีปเอเชีย จากสาเหตุอาศัยอยู่ได้ในทะเลสาบสงขลาทั้งน้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องริมทะเลสาบในขั้นที่น่าพอใจยิ่ง แต่หลังจากที่ประชาชนริมทะเลสาบได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณในการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามปล่อยลงในทะเลสาบอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนกุ้งก้ามกรามก็ยังมีจำนวนจำกัด

        เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และ นายสมนึก ชุมประยูร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง พร้อมพวก จึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารกุ้งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด ม.8 ต.หานโพธิ์ โดยจะรับซื้อกุ้งที่มีไข่จากชาวประมง แล้วจะนำพันธุ์กุ้งดังกล่าวไปลงในท่อซีเมนต์และฟักไข่ จากนั้นจะนำพันธุ์กุ้งไปขายเพื่อนำเงินให้กับชาวบ้าน พร้อมนำเงินของโครงการไปชดใช้ในส่วนที่ขาดไปให้กับชาวประมง หลังจากที่ได้พันธุ์กุ้งแล้วก็จะนำพันธุ์กุ้งไปอนุบาลในบ่อ และจะนำกุ้งดังกล่าวที่มีขนาดใหญ่ที่มีอัตรารอดชีวิตมากกว่าร้อยละ 75 ลงไปปล่อยในทะเลสาบไม่น้อยกว่าครั้งละ 2 แสนตัว โดยปล่อยไปแล้ว 6 ครั้ง

        สำหรับในช่วงน้ำท่วมในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวสามารถผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามและนำไปปล่อยในบริเวณ หมู่ที่ 8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบ มากกว่า 2.5 แสนตัว

         “โครงการธนาคารกุ้ง” ทำง่าย ได้ผลเร็ว มีต้นทุนการดำเนินงานที่ไม่มาก หากทุกหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลสาบดำเนินการแบบนี้ทุกๆ หมู่บ้าน เชื่อเหลือเกินว่ากุ้งก้ามกราม หรือ กุ้ง 3 น้ำ จะมีจำนวนอย่างเพียงพอที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชาวประมงอย่างแน่นอน.