หนุน SME ภาคใต้ฝั่งอันดามันประหยัดพลังงานอย่างมีระบบ

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ภูเก็ต, ทั่วไป,

อ่าน : 638
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
หนุน SME ภาคใต้ฝั่งอันดามันประหยัดพลังงานอย่างมีระบบ

ภูเก็ต-สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตสานต่อ Energy Points 3 จังหวัดที่ 25 ภูเก็ตหนุน SME ภาคใต้ฝั่งอันดามันประหยัดพลังงานอย่างมีระบบพร้อมรับทุนสนับสนุน


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy points ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SMEหรือ Energy Points Phase 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง)สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต โดยมีนายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ,นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงเข้าร่วมงาน


สำหรับโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME มีที่มาจากการที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานหลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อย เนื่องจากขาดแนวทางและเงินทุนที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงสนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาดSME หรือ Energy Points ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น Energy Points Phase 3 และเพื่อเป็นการจูงใจให้โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points โดยได้รับ Energy Point ต่อเมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่โครงการกำหนดคือ 1. ประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ เมื่อได้รับ Energy Point แล้วสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อนิติบุคคล โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค


นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า วันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นจังหวัดที่25จากจำนวนเป้าหมาย 27 จังหวัด เหตุผลที่มาจังหวัดภูเก็ตก็เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมีอุตสาหกรรมภาคบริการก็เยอะอุตสาหกรรมการผลิตก็พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามก็มองว่าที่จังหวัดภูเก็ตนี้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งคลอบคลุมในหลายจังหวัดเราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่เป็นSMEก็มีจำนวนมากดังนั้นเราจะมองว่าผู้ประกอบการยังมีความต้องการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้  การศึกษาดูงาน  รวมถึงในเรื่องเงินสนับสนุนสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสามแสนบาทซึ่งโครงการนี้ได้มีการเตรียมสิทธิประโยชน์ต่างๆไว้ให้กับSMEที่สมัครร่วมโครงการดังนั้นจึงขอเชิญชวนSMEที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดการบรรยายเรื่อง “Energy Points แนวทางเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับ SMEs”และการบรรยายเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SMEs” จาก อ.วัฒนา เจนการผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงบูธแนะนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ประกอบการโดยตรงโครงการ Energy points 3 มีกำหนดเดินทางพบกับ SMEใน 18 กลุ่มจังหวัดรวม 27 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


“ภูเก็ต”ฉีดวัคซีนแล้ว 74% พร้อมเปิดเมืองได้
“ภูเก็ต”ฉีดวัคซีนแล้ว 74% พร้อมเปิดเมืองได้

นายกฯเยี่ยมด่านทางบกเปิดเมืองเข้าภูเก็ต
นายกฯเยี่ยมด่านทางบกเปิดเมืองเข้าภูเก็ต

ภูเก็ตเตรียมพร้อมจัด “Specialized Expo 2028 Phuket Thailand”
ภูเก็ตเตรียมพร้อมจัด “Specialized Expo 2028 Phuket Thailand”

ภูเก็ตจัดเชิดชูครบ 109 ปีอนิจกรรม “พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี”ผู้สร้างเจริญให้เมือง
ภูเก็ตจัดเชิดชูครบ 109 ปีอนิจกรรม “พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี”ผู้สร้างเจริญให้เมือง

ขนส่ง จ.ภูเก็ต อบรมแก้ปัญหารถรับจ้างเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
ขนส่ง จ.ภูเก็ต อบรมแก้ปัญหารถรับจ้างเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

ตร.ภูเก็ต ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมรับสงกรานต์
ตร.ภูเก็ต ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมรับสงกรานต์

“ภูเก็ต”เดินหน้าป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
“ภูเก็ต”เดินหน้าป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

“ภูเก็ต”ยิ้มรับได้จัดอีกครั้ง”มาราธอน ซูเปอร์ สปอร์ตฯ” รับนักวิ่งทั่วโลก
“ภูเก็ต”ยิ้มรับได้จัดอีกครั้ง”มาราธอน ซูเปอร์ สปอร์ตฯ” รับนักวิ่งทั่วโลก

ภูเก็ตระเบิดศึกเทนนิส "SAT PHUKET TENNIS INVITATION 2022"
ภูเก็ตระเบิดศึกเทนนิส "SAT PHUKET TENNIS INVITATION 2022"

ภูเก็ตซ้อมอพยพหนีภัย”สึนามิ” สร้างการรับรู้แก่  นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่
ภูเก็ตซ้อมอพยพหนีภัย”สึนามิ” สร้างการรับรู้แก่ นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่

ภูเก็ตพร้อมรับ กก.มาตรวจเรื่องเสนอตัวเจ้าภาพ  Expo 2028 Phuket
ภูเก็ตพร้อมรับ กก.มาตรวจเรื่องเสนอตัวเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket

จัดกอล์ฟรายการใหญ่หารายได้ช่วยมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน
จัดกอล์ฟรายการใหญ่หารายได้ช่วยมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน

กำชับเรือประมงทุกลำ ต้องมีถังขยะใส่ขยะที่ไม่ยอยสลาย
กำชับเรือประมงทุกลำ ต้องมีถังขยะใส่ขยะที่ไม่ยอยสลาย

ชาวภูเก็ตรวมใจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร “พระองค์ภาฯ”
ชาวภูเก็ตรวมใจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร “พระองค์ภาฯ”