“อนุทิน”ล่องใต้ดูวิกฤติโควิด-19 ที่ระนอง

หมวดหมู่ : ระนอง,

อ่าน : 814
อนุทิน ชาญวีรกุล
“อนุทิน”ล่องใต้ดูวิกฤติโควิด-19 ที่ระนอง

ระนอง- “อนุทิน ชาญวีรกุล”รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ เสี่ยงสูงจังหวัดระนอง

        เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2564 เวลา 10.00 น. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงสูงและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามระนอง ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง รับฟังการปฎิบัติงาน ขั้นตอนในการทํางานของเจ้าหน้าที่ พร้อมปัญหาและอุปสรรค โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดระนอง นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.จังหวัดระนอง และทีมแพทย์พยาบาลเข้าร่วมให้การต้อนรับ

        จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการและกิจการต่อเนื่องการประมง จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดระนอง เพื่อรับฟังสรุปการดําเนินงานรองรับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564

        นายอนุทิน กล่าวว่า การลงพื้นที่ใน ครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดระนอง ในสถานประกอบการและกิจการต่อเนื่องการประมง โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่หน่วย งานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลระนอง พร้อมกล่าวเชื่อมั่นในการทํางานของ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่บูรณาการทํางานร่วมกัน ทั้งการเร่งฉีดวัคซีน การตรวจโรค การติดตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วย รวมถึงวิธีการต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างมากขึ้น

        แต่ทั้งนี้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

        จากนั้นนานอนุทินได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัคซีนป้องกันโควิด -19 จํานวน 5,000 โด๊ส ให้แก่โรงพยาบาลระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดระนองเป็นผู้รับมอบ

        สำหรับจังหวัดระนอง เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงผู้ป่วยสะสม 250 ราย เสียชีวิต 2 ราย จึงมีคําสั่งจังหวัดระนองที่ 9 7 9 / 2564 มาตรการเร่งด่วนป้องกันการแพร่ระบาด covid 19 ปิด 2 หมู่บ้านพื้นที่ระบาดหมู่ 1 ตําบลปากน้ําหมู่ 5 ตําบล บางริ้นอําเภอเมืองจังหวัดระนองงดหรือชะลอการเดินทางเข้าออกวันที่ 3 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และปิดแพปลา ทุกแห่งเริ่มวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2564