อบจ.พังงา ร่วมบูรณาการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

หมวดหมู่ : พังงา, ทั่วไป,

อ่าน : 194
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
อบจ.พังงา ร่วมบูรณาการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

               พังงา - จังหวัดพังงา ร่วมกับ อบจ. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สร้างแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ปกปักษ์ สมุนไพรถิ่นใต้” และโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์พังงา (ด่านพญาพิพิธ) หมู่ที่ 3 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา

    เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2567 เวลา 10.00 น. อบจ.พังงา ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดพังงา ได้ร่วมบูรณาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์พังงา (ด่านพระยาพิพิธ) ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน นายธราธิป ทองเจิม นายกอบจ.พังงา กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักศึกษา เยาวชน นักเรียน คุณครูประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมโครงการฯ

    ภายในโครงการฯ มีการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการสร้างสวนสมุนไพร และกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :