อบจ.สงขลา ติวเข้มบุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 187
อบจ.สงขลา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโภชนบำบัดสร้างสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง
อบจ.สงขลา ติวเข้มบุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

สงขลา-อบจ.สงขลา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโภชนบำบัดสร้างสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคร่วม โรคแรกซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการรักษา


เมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 เวลา 13.30 น  นายไพเจน  มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนบำบัดสร้างสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.คลองหรังอ.นาหม่อม จ.สงขลา 


นางสาวซอลีฮะห์ ต่วนยูนุ๊ ผู้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนบำบัดสร้างสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง  กล่าวว่าปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคดังกล่าว จะส่งผลกระทบกับตัวบุคคลเอง และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา อีกทั้งยังจะส่งผลกระทบต่องบประมาณของประเทศด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่สูงขึ้นตามลำดับ


ด้านนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนบำบัดสร้างสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังขึ้น เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่(ปี 2565) ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง และเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองได้ต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคร่วม ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการรักษาโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง


สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เป็นบุคลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ (ปี 2565) ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในพื้นที่ที่ รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน
มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน

เปิดแพขนานยนต์ชั่วคราว 23 มิ.ย.ช่วงเช้า-เย็น ป้องกันโควิด-19
เปิดแพขนานยนต์ชั่วคราว 23 มิ.ย.ช่วงเช้า-เย็น ป้องกันโควิด-19

นายก อบจ.สงขลา เปิดใช้แพขนานยนต์ชั่วคราวแล้ว
นายก อบจ.สงขลา เปิดใช้แพขนานยนต์ชั่วคราวแล้ว

อบจ.สงขลา นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคมอบให้ประชาชนที่กักตัวจากโควิด-19
อบจ.สงขลา นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคมอบให้ประชาชนที่กักตัวจากโควิด-19

อบจ.สงขลา รณรงค์ “วันล้างมือโลก”
อบจ.สงขลา รณรงค์ “วันล้างมือโลก”

อบจ.สงขลาช่วยขนยางรถยนต์วางแนวป้องกัน น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
อบจ.สงขลาช่วยขนยางรถยนต์วางแนวป้องกัน น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

นายก อบจ.สงขลา รีบมอบน้ำดื่ม ส่งไปช่วย ผู้ประสบอุทกภัย
นายก อบจ.สงขลา รีบมอบน้ำดื่ม ส่งไปช่วย ผู้ประสบอุทกภัย

อบจ.สงขลา เปิดหลักสูตรติวเข้ม ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
อบจ.สงขลา เปิดหลักสูตรติวเข้ม ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เปิดตลาดน้ำคลองระโนด กระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
เปิดตลาดน้ำคลองระโนด กระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

อบจ.สงขลา ติวเข้มการกู้ภัยพื้นที่อับอากาศ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อบจ.สงขลา ติวเข้มการกู้ภัยพื้นที่อับอากาศ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน