อบต.ตาเนาะแมเราะ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาวัด

หมวดหมู่ : ยะลา, ทั่วไป,

อ่าน : 306
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมาลาประชาสรรค์
อบต.ตาเนาะแมเราะ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาวัด

ยะลา-องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมาลาประชาสรรค์ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ


     เมื่อวันที่ 2 พ.ย.66 เวลา 09.00 น. นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต. ตำรวจจิตอาสา ประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  ที่วัดมาลาประชาสรรค์  ม.3 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง โดยร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกิ่งไม้แห้ง ล้างพื้นห้องน้ำเพื่อความเรียบร้อย สะอาด และน่าอยู่ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณ

ประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :