อบต.อ่าวนางคว้ารางวัล “พระปกเกล้าทองคำ”เป็น อปท.ที่โปร่งใส
อบต.อ่าวนางคว้ารางวัล “พระปกเกล้าทองคำ”เป็น อปท.ที่โปร่งใส