เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 395
สสส. วันงดสูบบุหรี่โลก CHOOSE
เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

               กรุงเทพฯ - เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการโครงการเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กล่าวใน งานเสวนา NONO WANNA KNOW SHORT FILM & LIVE TALK เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ว่า ปัจจุบันมีนักสูบหน้าใหม่สนใจบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งๆ ที่อันตรายไม่ต่างจากบุหรี่มวน จึงควรมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด ซึ่งจะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้ามาทดแทนบุหรี่ธรรมดาได้ เพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 1 ครั้ง เท่ากับสูบบุหรี่ปกติ 4 มวน ถือว่าอันตรายกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา และไม่ใช่ทางเลือกในการช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดา ทันตแพทย์ ถือเป็นคนแรกที่เห็นรอยโรค รอยเนื้อเยื่อในปากที่อาจลุกลามกลายเป็นมะเร็งได้


    “ทันตแพทย์ได้ช่วยให้คนที่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้หลายพันคน ช่วยคนที่เป็นรอยโรคและอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งในช่องปากได้ คนที่เลิกได้มีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยให้ครอบครัวกลับมามีความสุขจากการเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ ยังได้ช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องว่า การสูบบุหรี่ไม่สามารถช่วยลดน้ำหนักได้ ถือเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนที่อยากลดละเลิกบุหรี่ และยังคงรณรงค์อยู่สม่ำเสมอ” ทพ.อดิเรก กล่าว


    ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา ประธานแผนงานย่อยที่ 4 สนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่และพัฒนาแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ได้สอบถามความคิดเห็นของตัวแทนนักการเมือง สื่อมวลชน เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับนโยบายบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2566 และรวบรวมความคิดเห็นนำเสนอในรูปแบบสารคดีสั้นCHOOSE” โดยไม่ตัดสินว่าแบบไหนดีหรือไม่ดี แต่นำเสนอเพื่อให้ทุกคนเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการ พร้อมทั้งส่งสัญญาณถึงผู้กำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศว่าควรตระหนักถึงสุขภาพของเด็กและประชาชนก่อน ซึ่งนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ขอให้รัฐบาลกำหนดถึงสุขภาพของประชนในประเทศมาก่อนสิ่งอื่น ๆ โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ พร้อมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลใหม่


    นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า คนรุ่นใหม่เป็นเป้าหมายใหญ่ของบริษัทบุหรี่ เพราะเป็นการขยายตลาด สร้างรายได้ ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำ คือ ต้องรณรงค์ในกลุ่มนิสิตนักศึกษา เพราะขณะนี้คนสูบบุหรี่อายุน้อยลงเรื่อยๆ โดยพบว่าอายุน้อยที่สุดคือ 6 ขวบ โดยเฉพาะการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการออกมาในรูปแบบใหม่ๆ จึงจำเป็นต้องให้ความรู้กับเยาวชน เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน ให้เพื่อนช่วยเพื่อน นิสิตนักศึกษาช่วยกันเอง โดยมีอาจารย์ช่วยเสริมความรู้เรื่องโทษพิษภัยบุหรี่ เป็นพี่เลี้ยง ทำงานร่วมกัน ขณะเดียวกันเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพต่างๆ ก็จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชน ด้วยการย้ำว่า บุหรี่เป็นยาเสพติด การจะให้เลิกก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องพยายามให้ประชาชนได้รับความรู้มากที่สุด เพราะใช้กฎหมายบังคับเพียงอย่างเดียวไม่ได้ สิ่งที่ทำมาแล้วสำเร็จคือให้ความรู้อย่างจริงจัง

    ด้าน นายภูวนนท์ ชัยชนะอุดมกุล นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานโครงการ NoNo No Smoking Rabbit กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ได้ทำจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้รัฐบาลเข้มงวดนโยบายการห้ามการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและการจำหน่ายให้กับเยาวชน โดยขอให้ 1.คงกฎหมายห้ามการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและจัดจำหน่าย (Totally Ban) โดยให้รัฐบาลคำนึงถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน 2.บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยดำเนินคดีกับผู้ขาย โฆษณา สื่อสารการตลาดบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าที่ลักลอบจาหน่ายทางออนไลน์ให้แก่เด็กและเยาวชน 3.ขอให้รัฐบาลเร่งการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง และสนับสนุนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในประเด็นพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแก่สังคมทุกช่องทาง


    นางสาวกันติชา ชุมมะ (ติช่า) นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ กล่าวว่า การสื่อสารให้เด็กและเยาวชนในยุคโซเชียลมีเดีย เข้าใจเรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในคนที่อายุน้อยกว่า 25 ปี มีโจทย์สำคัญ คือ ข้อมูลที่จะส่งออกไปต้องสนุก เข้าใจง่ายและสื่อสารไปถึงคนกลุ่มนี้โดยตรง หรือสื่อสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีความใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแท้จริง.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด
ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2564
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2564

สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน
สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้
สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้

สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”
สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”

สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง
สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง

สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์
สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์

องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”
องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19
สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19

งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว
งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว

สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe  คือรักแบบไหนกัน
สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe คือรักแบบไหนกัน

“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข
“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข

“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”
“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”

สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ
สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ

สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!
สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!

สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ
สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ

สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13
สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน
สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน

สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ
สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ

สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า
สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า

เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”
เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”