เครือ ซีพี. มอบข้าวสารและไข่ให้ชาวภูเก็ตสู้วิกฤต โควิด-19

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ภูเก็ต,

อ่าน : 186
โควิด-19 มอบข้าวสาร
เครือ ซีพี. มอบข้าวสารและไข่ให้ชาวภูเก็ตสู้วิกฤต โควิด-19

ภูเก็ต-อบจ.ภูเก็ตรับมอบข้าวสาร24,000 กิโลกรัม และไข่ไก่100,000 ฟอง จากเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ที่ร่วมร้อยเรียงความดีผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ สนับสนุนเครื่องบริโภคจำเป็นให้ชาวภูเก็ตสู้ภัยโควิด-19


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมรับมอบข้าวสารและไข่จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นางสาวมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จำกัด (ข้าวตราฉัตร) และนายเชาว์ เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบให้อบจ.ภูเก็ต เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการผนึกกำลัง ร่วมร้อยเรียงความดี ในนามของ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ นำเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมามอบให้


นางสาวมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโว บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด (ข่าวตราฉัตร) กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ต้องประสบปัญหาในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่เป็นเสาเศรษฐกิจหลักของจังหวัดขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ได้ชะลอตัวและหยุดชะงักมาเป็นระยะเวลานาน ประชาชนชาวภูเก็ตส่วนใหญ่ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง


ดังนั้นเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จึงผนึกกาลังบริษัทในเครือฯ ได้แก่ บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารตราฉัตร จานวน 24,000 กิโลกรัม หรือ 4,800 ถุง มูลค่า 523,200 บาท และไข่ไก่สดซีพี จานวน 100,000 ฟอง หรือ 3,350 ถาด มูลค่า 281,400 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 804,600 บาท มามอบผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งมอบต่อไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง และ อำเภอกระทู้ พร้อมส่งกาลังใจถึงพี่น้องทุกคนให้ร่วมมือฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ด้วยความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะกลับมาพลิกคืนกิจการ พลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ก้าวผ่านสู่การดาเนินชีวิตปรกติใหม่ในทันทีที่สถานการณ์คลี่คลาย


นางสาวมีนา หวังจิ กล่าวอีกว่า นโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ประธานอาวุโส นายธนินท์ เจียรวนนท์ ต้องการให้ทุกบริษัทในเครือร่วมมือกัน ช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 และผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชนแออัด ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางอีกกลุ่มที่ต้องเผชิญความเดือดร้อนอย่างมากในสถานการณ์โรคระบาดนี้ ข้าวตราฉัตร ดำเนินงานตามนโยบายของเครือฯ มาโดยตลอด ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่รอบแรก จนถึงการระบาดในครั้งปัจจุบัน โดยส่งมอบเครื่องบริโภคที่จำเป็นให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทางาน และบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ สำนักพระพุทธศาสนา บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ โรงพยาบาล ผู้ประกอบการร้านอาหาร และชุมชนต่างๆ ซึ่งเชื่อว่า การรวมพลังกัน ร่วมร้อยเรียงความดี จากทุกๆ หน่วยงานภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมได้ และ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนร่วมต่อสู้และผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปได้พร้อมๆ กัน.