“เฉลิมชัย” ห่วงเกษตรกร ให้ติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่านแอป“เกษตรดิจิทัล”

หมวดหมู่ : การเมือง, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 940
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เกษตรดิจิทัล
“เฉลิมชัย” ห่วงเกษตรกร ให้ติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่านแอป“เกษตรดิจิทัล”

กรุงเทพฯ - “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกร หลังมีมีฝนตกหนักอิทธิพลจากมรสุมกำลังแรง ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่าน แอป “เกษตรดิจิทัล” พร้อมกำชับกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ หากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ให้เข้าช่วยทันที

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ประเทศ ไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทั้งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ประเทศไทย มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

จากสถานการณ์ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในขณะนี้ รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีความห่วงใยเกษตรกรในทุกภาค จึงขอให้เตรียมการรับมือและเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทาง การเกษตรได้ และเพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรได้ทำการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน เกษตรดิจิทัล หรือ Digital Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android”

สำหรับแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” หรือ Digital Farmer  จะมีบริการให้ข้อมูล และการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2563 จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยศูนย์ปฏิบัติน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ช่วยแจ้งให้เกษตรกรได้รับทราบตลอดเวลา ตั้งแต่ สภาพภูมิอากาศ สภาพฝน สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ สภาพน้ำท่า คุณภาพน้ำ และอื่นๆ  ประโยชน์กับเกษตรกรคือ สามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่น การเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น ”

พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากพบว่าในพื้นที่ใดต้องประสบการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่าไหลหลาก ให้เร่งเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือทันที โดยเฉพาะการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ทั้งในพื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ”

นายเฉลิมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศว่า แอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” หรือ Digital Farmer  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น จะช่วยสร้างประโยชน์ให้อย่างมาก เพราะมีข้อมูลที่สำคัญและน่าสนใจ ที่พร้อมให้บริการแก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาก้าวเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ได้ถึง 5 หมวดหมู่ อาทิ การบริการด้านการเกษตร ที่จะให้บริการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนและบริหารจัดด้านการผลิตสินค้าเกษตร เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลด้านชลประทาน ข้อมูลสนับสนุนการเพาะปลูก เป็นต้น นับว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยนำไปสู่การสร้างความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ยังมีบริการด้านความรู้ด้านการเกษตร ทั้งในรูปแบบของ Clip VDO ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และนโยบายการเกษตร เมื่อเข้าไปดูแล้ว จะพบว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจทั้งที่เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ การจัดการดูแล การป้องกันกำลังโรคแมลงศัตรูพืช ทั้งที่เป็นข้อมูลทางด้านวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ครบทุกสาขาอาชีพ 

“ข่าวสารด้านการเกษตร เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่เกษตรกรต้องได้รู้ เพื่อให้ทันโลก ทันเหตุการณ์แอปพลิเคชัน เกษตรดิจิทัล หรือ Digital Farmer  จึงบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแบบที่เข้าใจง่าย ในรูปแบบ Info  อีกทั้งยังมีข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวันที่จำหน่ายในตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรให้บริการทุกวันเช่นกัน และในกรณีที่เกษตรกรมีข้อสงสัย มีคำถาม มีความต้องการให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ หรือต้องที่จะแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถทำได้โดยผ่านบริการด้านการเกษตร ที่เชื่อมโยงบริการโมบายแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ อันเป็นอีกช่องทางการเปิดรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ” นายเฉลิมชัยกล่าว.