“เชฟรอนฯ – หอดูดาวสงขลา” จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5”

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป, การศึกษา,

อ่าน : 4,694
เชฟรอน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5
“เชฟรอนฯ – หอดูดาวสงขลา” จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5”


               สงขลา - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เดินหน้าจัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5” อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 15-19 ปี ทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

    นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา กล่าวว่า “ค่ายเยาวชนคนดูดาวฯ ปีนี้ ยังคงเน้นด้านองค์ความรู้ดาราศาสตร์ ผ่านการะบวนการถ่ายทอดที่มีความสนุก ภายใต้แนวคิด ‘Play and Learn’ และสอดแทรกแนวคิดเชื่อมผสานพหุวัฒนธรรม ทั้งระหว่างน้องๆ ที่มาร่วมค่าย พี่ค่าย ตลอดจนพื้นที่ชุมชนที่เราไปจัดกิจกรรม โดยถ่ายทอดวิธีการติดตั้งกล้องดูดาวผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นอกจากน้องๆ จะได้ทฤษฎี ได้รู้จักเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ แล้ว ทุกคนก็มีโอกาสได้ลงมือทำจริง ได้ใช้งานอุปกรณ์จริง เป็นการเสริมทักษะให้น้องๆ สามารถกลับไปใช้ได้จริงในโรงเรียน ซึ่งหลายโรงเรียนมีกล้องดูดาวอยู่แล้ว  นอกจากนี้ เรายังเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามากขึ้น ซึ่งปีนี้น้องๆ ได้ไปร่วมส่องกล้องดูดาวยามเช้าร่วมกัน ณ หาดสมิหลา และสัมผัสวิถีชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ร่วมเรียนรู้พหุวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีทางบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ช่วยประสานเครือข่ายย่านเมืองเก่าสงขลามาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้ ซึมซับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มากกว่าแค่เรื่องดาราศาสตร์ด้วย”

    นายอิทธิวัตร บุญสุวีรดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายฐานส่งกำลังบำรุงบนฝั่ง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เชฟรอนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มเติมทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเพื่อสังคมของเรา ด้านการส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สงขลา มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน  ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนค่ายเยาวชน คนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5 ครั้งนี้ด้วย  โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้การดูดาว ฝึกทักษะการติดตั้งและการใช้กล้องโทรทัศน์ และการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าจริงเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสร้างสัมพันธ์เครือข่ายนักดาราศาสตร์เยาวชน ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป”

    น้องมีมี่ - บิสมี บินเจ๊ะแว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวว่า “เมื่อปีที่แล้ว ได้รับโอกาสมาร่วม ‘ค่ายเยาวชน คนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4’ และมีโอกาสได้ไปร่วมค่ายของหอดูดาวฯ ที่เชียงใหม่ รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร่วมกิจกรรมค่ายดูดาวอีกครั้ง ในฐานะของ ‘พี่ค่าย’ ซึ่งต้องมาทำหน้าที่ในการดูแล ให้คำแนะนำความรู้และประสบการณ์แก่น้องๆ ที่มาร่วมค่ายปีนี้  รู้สึกภูมิใจที่สามารถพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน ซึ่งส่วนสำคัญคือความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายดูดาวฯ ทำให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถนำความรู้ที่สั่งสมจากค่ายไปใช้ที่โรงเรียน ด้วยการเป็นผู้ช่วยวิทยากร ช่วยครูที่โรงเรียนถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เพื่อนๆ และน้องๆ ในโรงเรียนได้จริง”

    ด้าน น้องเตยหอม - ณัฏฐณิชา มณีแจ่มใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล กล่าวว่า “ปกติเป็นคนที่ชอบร่วมค่ายกิจกรรมต่าง พอเห็นค่ายนี้เปิดรับสมัครก็ยื่นสมัครเข้ามา เพราะมีเพื่อนที่เคยไปค่ายดูดาวฯ ที่เชียงใหม่ ก็สนใจ อยากเข้าร่วม แต่ด้วยพื้นฐานเป็นคนชอบฟังเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านทางพอดแคส โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์  ประสบการณ์ที่ค่อนข้างประทับใจมากๆ จากค่ายนี้ คือการได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้กล้อง ได้ประกอบและติดตั้งกล้องดูดาว ได้ลงมือทำจริงด้วยตัวเอง เป็นประสบการณ์ใหม่ที่หาที่ไหนไม่ได้ กลับไปก็ต้องเอาเรื่องราวดีๆ จากค่ายดูดาวฯ ไปบอกกล่าว ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ และน้องๆ ในโรงเรียนได้รู้ได้ติดตาม เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ ได้สมัครมาร่วมค่ายฯ ในปีต่อไป”

    ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ของน้องๆ เยาวชน 100 คน ในค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5 ในครั้งนี้ นอกจากทุกคนจะมีโอกาสได้เรียนรู้และร่วมลงมือปฏิบัติการจริงด้านดาราศาสตร์แล้ว ค่ายดูดาวครั้งนี้ยังช่วยเสริมสร้างความตระหนักและสร้างสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนได้มากขึ้น ช่วยจุดประกายฝันสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ หลายคน ในการกำหนดเส้นทางการเรียนและการประกอบอาชีพของตัวเองในอนาคตได้อีกด้วย.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


“เชฟรอน”มอบ 3.3 ล้าน 4 มูลนิธิ รพ. สู้ภัยโควิด-19
“เชฟรอน”มอบ 3.3 ล้าน 4 มูลนิธิ รพ. สู้ภัยโควิด-19

เชฟรอน จับมือ คุรุสภา เสริมแกร่งครูวิทย์-คณิต
เชฟรอน จับมือ คุรุสภา เสริมแกร่งครูวิทย์-คณิต

เชฟรอน จัดโครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ปี 8 อบรมและเอามื้อสามัคคี
เชฟรอน จัดโครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ปี 8 อบรมและเอามื้อสามัคคี

“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย

เชฟรอน ฉลองครบรอบ 40 ปี “ศูนย์เศรษฐพัฒน์” จ.สงขลา
เชฟรอน ฉลองครบรอบ 40 ปี “ศูนย์เศรษฐพัฒน์” จ.สงขลา

กรมทะเลฯ จับมือ เชฟรอน และจุฬาฯ จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม
กรมทะเลฯ จับมือ เชฟรอน และจุฬาฯ จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม

เชฟรอน-หอดูดาวฯ สงขลา หนุนโครงการ “ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่”
เชฟรอน-หอดูดาวฯ สงขลา หนุนโครงการ “ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่”

เชฟรอน หนุนโครงการ "หนูแมวอินเลิฟ" ต้อนรับตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอน หนุนโครงการ "หนูแมวอินเลิฟ" ต้อนรับตรุษจีนและวาเลนไทน์

เชฟรอน-จุฬา วิจัยสำเร็จ ฝึกสุนัขดมกลิ่นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ แม่นยำ 94.8%
เชฟรอน-จุฬา วิจัยสำเร็จ ฝึกสุนัขดมกลิ่นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ แม่นยำ 94.8%

เชฟรอน จับมือ พันธมิตร ปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เชฟรอน จับมือ พันธมิตร ปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

ม.อ. ร่วมกิจกรรม "พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์"
ม.อ. ร่วมกิจกรรม "พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์"

เชฟรอน มอบเงินสนับสนุนกองทุน “สงขลาสู้โควิด” รับมือวิกฤตโควิด-19 ในสงขลา
เชฟรอน มอบเงินสนับสนุนกองทุน “สงขลาสู้โควิด” รับมือวิกฤตโควิด-19 ในสงขลา

โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี”
โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี”

เชฟรอนและจุฬาฯ เตรียมความพร้อมส่ง “รถดมไว” ร่วมคัดกรองในพื้นที่ชุมชน
เชฟรอนและจุฬาฯ เตรียมความพร้อมส่ง “รถดมไว” ร่วมคัดกรองในพื้นที่ชุมชน

เชฟรอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวสงขลาบรรเทาวิกฤติโควิด-19
เชฟรอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวสงขลาบรรเทาวิกฤติโควิด-19

สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เชฟรอน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล”
เชฟรอน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล”

เชฟรอน สนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานจังหวัดสงขลา
เชฟรอน สนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานจังหวัดสงขลา

เชฟรอน-P2H มอบ “กล่องห่วงใยจากใจฯ” ให้ภาคี “คนใต้หยัดได้” สู้โควิด-19
เชฟรอน-P2H มอบ “กล่องห่วงใยจากใจฯ” ให้ภาคี “คนใต้หยัดได้” สู้โควิด-19

“เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน 2.35 ล้านบาท หนุนบุคลากรด่านหน้าพิชิตโควิด
“เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน 2.35 ล้านบาท หนุนบุคลากรด่านหน้าพิชิตโควิด

เชฟรอน มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงแก่ สสจ.สงขลา
เชฟรอน มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงแก่ สสจ.สงขลา

เชฟรอนร่วมสนับสนุนไซเครส (ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช) ศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในชั้นผิวหนัง
เชฟรอนร่วมสนับสนุนไซเครส (ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช) ศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในชั้นผิวหนัง

เชฟรอน จัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนปีที่ 28 ปรับโหมดสู่การจัดค่ายออนไลน์เต็มรูปแบบ
เชฟรอน จัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนปีที่ 28 ปรับโหมดสู่การจัดค่ายออนไลน์เต็มรูปแบบ

เชฟรอนจับมือพันธมิตร มอบของขวัญปีใหม่ชาวสงขลา ปรับโฉมประติมากรรม “หนูแมวสีทองต้อนรับปีขาล 2565”
เชฟรอนจับมือพันธมิตร มอบของขวัญปีใหม่ชาวสงขลา ปรับโฉมประติมากรรม “หนูแมวสีทองต้อนรับปีขาล 2565”

เชฟรอน หนุนสงขลาสู้โควิด-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
เชฟรอน หนุนสงขลาสู้โควิด-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

เชฟรอน สานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในจังหวัดสงขลา
เชฟรอน สานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

เชฟรอน มอบ 2 ล้าน หนุนหอดูดาวฯ สงขลา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนในภาคใต้
เชฟรอน มอบ 2 ล้าน หนุนหอดูดาวฯ สงขลา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนในภาคใต้

เชฟรอนสนับสนุน “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” ขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
เชฟรอนสนับสนุน “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” ขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

เชฟรอน มอบ 1.5 ล้าน หนุนก่อสร้างเพื่อขยาย รพ.สิงหนคร เสริมศักยภาพดูแลสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอน มอบ 1.5 ล้าน หนุนก่อสร้างเพื่อขยาย รพ.สิงหนคร เสริมศักยภาพดูแลสุขภาพชาวสงขลา

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนมัสยิด 21 แห่ง ในสงขลา เนื่องในเดือนรอมฎอน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนมัสยิด 21 แห่ง ในสงขลา เนื่องในเดือนรอมฎอน

‘เดือนเต็ม’ วิศวกรขุดเจาะหญิงสุดแกร่งของเชฟรอน ฉีกกรอบความคิดสู่ความท้าทายในอาชีพสาขา STEM
‘เดือนเต็ม’ วิศวกรขุดเจาะหญิงสุดแกร่งของเชฟรอน ฉีกกรอบความคิดสู่ความท้าทายในอาชีพสาขา STEM

เชฟรอน มอบหน้ากากอนามัย N95 หนุนสงขลาสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
เชฟรอน มอบหน้ากากอนามัย N95 หนุนสงขลาสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

“เชฟรอน” หนุนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากพูน ร่วมเปิดงาน “ปากพูน Feel Good Station”
“เชฟรอน” หนุนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากพูน ร่วมเปิดงาน “ปากพูน Feel Good Station”

“เชฟรอน” สนับสนุนภารกิจ “กรมศิลปากร” บูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง
“เชฟรอน” สนับสนุนภารกิจ “กรมศิลปากร” บูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง

เชฟรอน-หอดูดาวสงขลา จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 4”
เชฟรอน-หอดูดาวสงขลา จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 4”

เชฟรอน เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอน เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565

“เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สานพลังคนไทย มอบเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ
“เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สานพลังคนไทย มอบเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ

เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต

หอบท้องฟ้า “พาดาวมาหาน้อง” ให้ท้องฟ้าจำลองโคจรสู่เยาวชน
หอบท้องฟ้า “พาดาวมาหาน้อง” ให้ท้องฟ้าจำลองโคจรสู่เยาวชน

เชฟรอน และ SPRC จับมือ ทช. และจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย”
เชฟรอน และ SPRC จับมือ ทช. และจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย”

เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน
เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน

จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล
จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล

ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก
ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก

เชฟรอน รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567
เชฟรอน รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”
เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”

เชฟรอนจัดกิจกรรม “เก็บหยะ แลเล ว่าเฮ ได้ทำบุญ” ชวนพนักงานจิตอาสาร่วมอนุรักษ์ชายหาดทะเลสงขลา
เชฟรอนจัดกิจกรรม “เก็บหยะ แลเล ว่าเฮ ได้ทำบุญ” ชวนพนักงานจิตอาสาร่วมอนุรักษ์ชายหาดทะเลสงขลา