เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, นครศรีธรรมราช, ทั่วไป,

อ่าน : 435
เชฟรอน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

               บรรยายภาพ – นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด มอบงบประมาณสนับสนุน โครงการจัดสร้าง “นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก” จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช โดยมี นายบุญเลิศ เกตุกษัตริย์ (ขวา) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ (กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนและเปิด “นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

    นครศรีธรรมราช - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ บริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และ พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนานิทรรศการ “สวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมในพื้นที่ 14 จังหวัดในภาคใต้ โดยมี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ ผู้แทนพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

    นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในพิธีเปิด ‘นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก’ ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ที่เป็นการส่งเสริมเติมเต็มแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อนิทรรศการที่ทันสมัย กระตุ้นความสนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้ผู้มาเรียนรู้หันมาให้ความสำคัญในการเลือกใช้พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือกมากขึ้น”

    นายบุญเลิศ เกตุกษัตริย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ให้บริการในรูปแบบการจัดบริการวิชาการ บริการความรู้ การบริการศึกษาเยี่ยมชมจากนิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมค่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นกระบวนการสะเต็ม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง และนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบและนอกระบบทั่วภาคใต้ ต้องขอขอบคุณเชฟรอนที่ให้การสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ในการจัดสร้าง “สวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก” เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่าย ‘เชฟรอน เซฟโลก ปิดเทอม มาเติมวิทย์’ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วม จำนวน 50 คน จาก 22 สถานศึกษาที่กระจายทั่วภูมิภาค ของประเทศไทย”

    ด้าน นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด กล่าวว่า “เชฟรอนได้ทํางานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องกว่า 14 ปี ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ การจัดทํานิทรรศการปิโตรเลียม ‘พลังงานล้านปี’ ซึ่งเป็นนิทรรศการในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ ได้เห็นว่าปิโตรเลียมเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา ซึ่งได้ส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่ผ่านมา สำหรับปีนี้บริษัทเชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุนได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนานิทรรศการ ‘สวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก’ โดยติดตั้งโครงสร้างแบบจำลองและชุดสาธิตชนิดของระบบโซล่าเซลล์ หรือโซล่าปั้ม พร้อมปรับปรุงห้องเรียนรู้ การแสดงวิทยาศาสตร์ หรือ science show และจัดค่าย ‘เชฟรอน เซฟโลก ปิดเทอม มาเติมวิทย์’ ภายใต้งบประมาณรวมทั้งหมด 1,000,000 บาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อนิทรรศการหลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน”.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


“เชฟรอน”มอบ 3.3 ล้าน 4 มูลนิธิ รพ. สู้ภัยโควิด-19
“เชฟรอน”มอบ 3.3 ล้าน 4 มูลนิธิ รพ. สู้ภัยโควิด-19

เชฟรอน จับมือ คุรุสภา เสริมแกร่งครูวิทย์-คณิต
เชฟรอน จับมือ คุรุสภา เสริมแกร่งครูวิทย์-คณิต

เชฟรอน จัดโครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ปี 8 อบรมและเอามื้อสามัคคี
เชฟรอน จัดโครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ปี 8 อบรมและเอามื้อสามัคคี

“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย

เชฟรอน ฉลองครบรอบ 40 ปี “ศูนย์เศรษฐพัฒน์” จ.สงขลา
เชฟรอน ฉลองครบรอบ 40 ปี “ศูนย์เศรษฐพัฒน์” จ.สงขลา

กรมทะเลฯ จับมือ เชฟรอน และจุฬาฯ จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม
กรมทะเลฯ จับมือ เชฟรอน และจุฬาฯ จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม

เชฟรอน-หอดูดาวฯ สงขลา หนุนโครงการ “ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่”
เชฟรอน-หอดูดาวฯ สงขลา หนุนโครงการ “ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่”

เชฟรอน หนุนโครงการ "หนูแมวอินเลิฟ" ต้อนรับตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอน หนุนโครงการ "หนูแมวอินเลิฟ" ต้อนรับตรุษจีนและวาเลนไทน์

เชฟรอน-จุฬา วิจัยสำเร็จ ฝึกสุนัขดมกลิ่นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ แม่นยำ 94.8%
เชฟรอน-จุฬา วิจัยสำเร็จ ฝึกสุนัขดมกลิ่นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ แม่นยำ 94.8%

เชฟรอน จับมือ พันธมิตร ปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เชฟรอน จับมือ พันธมิตร ปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

ม.อ. ร่วมกิจกรรม "พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์"
ม.อ. ร่วมกิจกรรม "พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์"

เชฟรอน มอบเงินสนับสนุนกองทุน “สงขลาสู้โควิด” รับมือวิกฤตโควิด-19 ในสงขลา
เชฟรอน มอบเงินสนับสนุนกองทุน “สงขลาสู้โควิด” รับมือวิกฤตโควิด-19 ในสงขลา

โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี”
โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี”

เชฟรอนและจุฬาฯ เตรียมความพร้อมส่ง “รถดมไว” ร่วมคัดกรองในพื้นที่ชุมชน
เชฟรอนและจุฬาฯ เตรียมความพร้อมส่ง “รถดมไว” ร่วมคัดกรองในพื้นที่ชุมชน

เชฟรอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวสงขลาบรรเทาวิกฤติโควิด-19
เชฟรอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวสงขลาบรรเทาวิกฤติโควิด-19

สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เชฟรอน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล”
เชฟรอน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล”

เชฟรอน สนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานจังหวัดสงขลา
เชฟรอน สนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานจังหวัดสงขลา

เชฟรอน-P2H มอบ “กล่องห่วงใยจากใจฯ” ให้ภาคี “คนใต้หยัดได้” สู้โควิด-19
เชฟรอน-P2H มอบ “กล่องห่วงใยจากใจฯ” ให้ภาคี “คนใต้หยัดได้” สู้โควิด-19

“เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน 2.35 ล้านบาท หนุนบุคลากรด่านหน้าพิชิตโควิด
“เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน 2.35 ล้านบาท หนุนบุคลากรด่านหน้าพิชิตโควิด

เชฟรอน มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงแก่ สสจ.สงขลา
เชฟรอน มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงแก่ สสจ.สงขลา

เชฟรอนร่วมสนับสนุนไซเครส (ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช) ศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในชั้นผิวหนัง
เชฟรอนร่วมสนับสนุนไซเครส (ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช) ศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในชั้นผิวหนัง

เชฟรอน จัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนปีที่ 28 ปรับโหมดสู่การจัดค่ายออนไลน์เต็มรูปแบบ
เชฟรอน จัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนปีที่ 28 ปรับโหมดสู่การจัดค่ายออนไลน์เต็มรูปแบบ

เชฟรอนจับมือพันธมิตร มอบของขวัญปีใหม่ชาวสงขลา ปรับโฉมประติมากรรม “หนูแมวสีทองต้อนรับปีขาล 2565”
เชฟรอนจับมือพันธมิตร มอบของขวัญปีใหม่ชาวสงขลา ปรับโฉมประติมากรรม “หนูแมวสีทองต้อนรับปีขาล 2565”

เชฟรอน หนุนสงขลาสู้โควิด-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
เชฟรอน หนุนสงขลาสู้โควิด-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

เชฟรอน สานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในจังหวัดสงขลา
เชฟรอน สานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

เชฟรอน มอบ 2 ล้าน หนุนหอดูดาวฯ สงขลา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนในภาคใต้
เชฟรอน มอบ 2 ล้าน หนุนหอดูดาวฯ สงขลา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนในภาคใต้

เชฟรอนสนับสนุน “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” ขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
เชฟรอนสนับสนุน “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” ขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

เชฟรอน มอบ 1.5 ล้าน หนุนก่อสร้างเพื่อขยาย รพ.สิงหนคร เสริมศักยภาพดูแลสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอน มอบ 1.5 ล้าน หนุนก่อสร้างเพื่อขยาย รพ.สิงหนคร เสริมศักยภาพดูแลสุขภาพชาวสงขลา

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนมัสยิด 21 แห่ง ในสงขลา เนื่องในเดือนรอมฎอน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนมัสยิด 21 แห่ง ในสงขลา เนื่องในเดือนรอมฎอน

‘เดือนเต็ม’ วิศวกรขุดเจาะหญิงสุดแกร่งของเชฟรอน ฉีกกรอบความคิดสู่ความท้าทายในอาชีพสาขา STEM
‘เดือนเต็ม’ วิศวกรขุดเจาะหญิงสุดแกร่งของเชฟรอน ฉีกกรอบความคิดสู่ความท้าทายในอาชีพสาขา STEM

เชฟรอน มอบหน้ากากอนามัย N95 หนุนสงขลาสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
เชฟรอน มอบหน้ากากอนามัย N95 หนุนสงขลาสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

“เชฟรอน” หนุนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากพูน ร่วมเปิดงาน “ปากพูน Feel Good Station”
“เชฟรอน” หนุนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากพูน ร่วมเปิดงาน “ปากพูน Feel Good Station”

“เชฟรอน” สนับสนุนภารกิจ “กรมศิลปากร” บูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง
“เชฟรอน” สนับสนุนภารกิจ “กรมศิลปากร” บูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง

เชฟรอน-หอดูดาวสงขลา จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 4”
เชฟรอน-หอดูดาวสงขลา จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 4”

เชฟรอน เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอน เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565

“เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สานพลังคนไทย มอบเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ
“เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สานพลังคนไทย มอบเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ

เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ

“เชฟรอนฯ – หอดูดาวสงขลา” จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5”
“เชฟรอนฯ – หอดูดาวสงขลา” จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5”

เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต

หอบท้องฟ้า “พาดาวมาหาน้อง” ให้ท้องฟ้าจำลองโคจรสู่เยาวชน
หอบท้องฟ้า “พาดาวมาหาน้อง” ให้ท้องฟ้าจำลองโคจรสู่เยาวชน

เชฟรอน และ SPRC จับมือ ทช. และจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย”
เชฟรอน และ SPRC จับมือ ทช. และจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย”

เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน
เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน

จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล
จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล

ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก
ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก

เชฟรอน รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567
เชฟรอน รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”
เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”