“เซ็นทรัลสมุย” ได้รับรอง SHA Plus+ ลูกค้ามั่นใจปลอดภัย

หมวดหมู่ : ไลฟ์สไตล์-บันเทิง, สุราษฎร์ธานี, ทั่วไป,

อ่าน : 205
โควิด-19 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย SHA Plus+
“เซ็นทรัลสมุย” ได้รับรอง SHA Plus+ ลูกค้ามั่นใจปลอดภัย

        สุราษฎร์ธานี - ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรอง SHA Plus+ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน ภายในศูนย์การค้าฯ มีการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคอย่างปลอดภัย ตามมาตรการทางสาธารณสุข


        นายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ เขตภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมยินดีในโอกาสที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรอง SHA Plus+ อย่างเป็นทางการ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมโรคโควิด-19

        การได้รับการรับรอง SHA Plus+ เป็นการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของศูนย์การค้าฯ ทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีน และศูนย์การค้าฯ ได้ทำการฉีดฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด รวมถึงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและความปลอดภัยต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อต้อนรับการกลับมาของลูกค้า ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย จ.สุราษฎร์ธานี.