“เซ็นทรัล นครศรี” รังสรรค์ “มังกรตั้งหม่าหลิง” รับตรุษจีน

หมวดหมู่ : นครศรีธรรมราช, ไลฟ์สไตล์-บันเทิง, ทั่วไป, ท่องเที่ยว,

อ่าน : 356
ตรุษจีน นครอมรศิลป์
“เซ็นทรัล นครศรี” รังสรรค์ “มังกรตั้งหม่าหลิง” รับตรุษจีน

               นครศรีธรรมราช - อลังการ รับความปังสุดมงคลกับ “มังกรตั้งหม่าหลิง” มังกรหัตถศิลป์ลวดลาย “นครอมรศิลป์” ด้วยความสูงกว่า 5 เมตร เด่นตระหง่านกลางศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรี ช่วงวันที่ 6-18 กุมภาพันธ์ 2567

    ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรี จัดต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมังกรทองอย่างยิ่งใหญ่ รังสรรค์ มังกร หัตถศิลป์ นามเล่าขานชื่อ “มังกรตั้งหม่าหลิง” หรือ “ตามพรลิงค์” (ชื่อเรียกนครศรีธรรมราชในอดีต) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล นครศรี นำเสนอความเป็นพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและความแตกต่างอย่างกลมกลืนของชาวพุทธ จีน มุสลิม คริสต์ บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตผ่านชิ้นงานที่รังสรรค์ขึ้นโดยวัสดุหลัก ผ้าปาเต๊ะลาย “นครอมรศิลป์” ลายผ้าที่คิดค้นขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อเชิดชูศิลปะและส่งเสริมกลุ่มชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ โดยลายผ้ามี “หัวนะโม” สัญลักษณ์แห่งความมงคล ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เป็นองค์ประกอบหลัก

    สำหรับ “นครอมรศิลป์“ หมายถึง ความประณีตงดงามของศิลปวัฒนธรรมทุกยุคสมัยจะไม่เสื่อมคลาย และจะยังคงอยู่เป็น “อมร“ คู่ “นคร” ตลอดไป รังสรรค์ความงามบนผืนผ้าโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดรุณีสีธรรมชาติ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

    ส่วนลายผ้า “นครอมรศิลป์” ถูกหยิบยกขึ้นมาประดิษฐ์เป็น “ลูกแก้ววิเศษ” สิ่งมงคลล้ำค่าของมังกร เชื่อกันว่าจะบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นมงคล พลังอำนาจและคุณงามความดี ความองอาจกล้าหาญ และความอุตสาหะพยายาม ความมีคุณธรรมอันสูงส่ง ประกอบกับลายเพ้นท์มงคลบนตัวมังกรสูงตระหง่านกว่า 5 เมตร กลางศูนย์การค้าพร้อมส่งต่อความมั่งคั่งในปีมังกรทอง “ตั้งหม่าหลิง” มังกรที่นำความโชคดี สู่ผู้มาเยือน.