“เบตง”คุมเข้ม 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ยะลา,

อ่าน : 350
“เบตง”คุมเข้ม 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ยะลา-เบตงเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน

เข้าร่วมปฎิบัติงาน ช่วง 7 วันอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุ


เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66 เวลา 09.00 น. นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ที่จุดตรวจ ศอร. อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งอยู่ทางเข้าออกเมืองเบตง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พ.ต.อ.สัญญาทองสวัสดิ์ ผกก.สภ.เบตง หัวหน้าส่วนราชการ ข้ารราชการ หน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วม


นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก ทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนา ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานประเพณีทำบุญ งานรื่นเริงต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ ทำให้ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจราจร


ทางอำเภอเบตง จึงได้บูรณาการหน่วยกำลังทั้งภาคราชการ และเอกชนในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ จุดพักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา โดยมีหัวข้อหลักในการณรงค์ คือ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "  เพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างปลอดภัยการจัดตั้ง จุดตรวจ จุดพักบริการประชาชนในลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นให้มีการตรวจระดับแอลกอฮอลล์ตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะผู้ขับขี่ยานพาหนะ 


พร้อมทั้งได้กำหนดจุดตรวจหลัก ที่ตั้งเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จำนวน 3 จุด คือ 1.จุดตรวจป้อมศอร. 2. จุดตรวจสามแยกบ้านนาข่อย ตำบลยะรม 3. จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง บ้าน กม. 36 ตำบลอัยเยอร์เวง และมีการตั้งด่านชุมชนจำนวน 4 จุด ประกอบด้วย 1.จุดตรวจบ้านวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง  2.จุดตรวจบริเวณป่าช้า กม.4 ต.ตาเนาะแมเราะ  3.จุดตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 4.จุดตรวจ 5แยกสนามบินต.ยะรม


นอกจากนี้ยังตั้งจุดกวดขันจับกุมกฎจราจรในเขตเมืองอีก 7 จุด คือ 1.บริเวณ4แยกโรงแรมศรีเบตง  2.บริเวณ4แยกหน้าอุโมงค์มงคลฤทธิ์ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเบตง  3.บริเวณ4แยกศาลาเฉลิมพระเกียรติ70พรรษา  4.บริเวณ4แยกไฟแดงเหลี่ยนหยู่  5.บริเวณถนนนาคราช หน้าอู่มามอร์เตอร์  6.บริเวณสะพานถนนอัยเยอร์เบอร์จัง  และ7.บริเวณจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอเบตง


สำหรับจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 3 ปี ย้อนหลังของอำเภอเบตง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ในปี 2563 เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง มีบาดเจ็บ 2 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต  ปี 2564 เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง มีบาดเจ็บ 6 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน  ปี2565 เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 5 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต.