เพิ่มศักยภาพภาพ นักธุรกิจดิจิทัลเมืองภูเก็ต

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ภูเก็ต, ทั่วไป,

อ่าน : 39
เพิ่มศักยภาพ นักธุรกิจดิจิทัล
เพิ่มศักยภาพภาพ นักธุรกิจดิจิทัลเมืองภูเก็ต

ภูเก็ต - “จุรินทร์  ลักษณวิศิษฐ์”รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “เศรษฐกิจทันสมัยการค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล” มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการใน จ.ภูเก็ต เน้นนำคนดิจิทัลนำเทคโนโลยีไปเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เศรษฐกิจทันสมัยการค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล” ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563  โดยมีข้าราชการจากกระทรวงพาณิชย์และในจังหวัดภูเก็ต ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวนมาก 

       การจัดงานครั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการเน้นกำลังคนดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีไปเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโรคโควิด 19 ได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคกับการค้าออนไลน์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่การค้าออนไลน์เนื่องจากมาตรการการเว้นระยะทางสังคมจากตัวอย่างข้างต้นพลัง และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต้องพร้อมรับมือกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลจากการค้าออนไลน์

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ หรือ Digital Village by DBD เพื่อผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่การค้าออนไลน์พัฒนาชุมชนต้นแบบแล้ว 17 ชุมชน นอกจากนี้ยังได้ทำการตลาดร่วมกับแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียง Shopee จัดแคมเปญแพลตฟอร์ม e-Marketplace  ได้จริง โดย นางสาวกรณษา ปานสุวรรณ ที่ปรึกษาและวิทยากรอาวุโสจากลาซาด้าประเทศไทย และ นายสรยุทธ อังคณานุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ 

        นอกจากการเสวนาสัมมนา ภายในงานยังมีกิจกรรมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การออกบูธเพื่อจัดกิจกรรมโชว์เคสทั้งจากกลุ่ม BIZ Club ภูเก็ตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสินค้า OTOP ของดีของเด่นเพื่อต่อยอดการขายออนไลน์ งานเศรษฐกิจทันสมัยการค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล มุ่งหวังที่จะจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประกอบการเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้พัฒนาตนเอง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล.