เร่งสร้างฐาน “ฮาลาล” ภาคใต้ สู่เอเชียกลาง

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ,

อ่าน : 208
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฮาลาล ภาคใต้ เอเชียกลาง
เร่งสร้างฐาน “ฮาลาล” ภาคใต้ สู่เอเชียกลาง
        ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมเร่งสร้างฐานฮาลาลภาคใต้ พร้อมเดินหน้าสินค้าและผลผลิตเกษตร       ฮาลาลไทยสู่เอเชียกลาง

        นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ ZOOM ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวทั้งในระดับนานาชาติ จากกระทรวงพาณิชย์ ทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้ส่งเสริมสินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออก และ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ดำเนินการด้านส่งเสริมธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ และมุมมองขององค์กรระหว่างประเทศ จาก Mr. Sridhar Dharmapuri ตัวแทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) ประจำประเทศไทย ที่ได้นำเสนอโอกาสและความท้าทายของสินค้าเกษตรฮาลาลไทยในเวทีโลก
 
        พร้อมกันนี้ทาง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน และ คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ได้นำเสนอช่องทางการค้าและโลจิสติกส์สู่เอเชียกลาง ซึ่งเป็นตลาดสินค้าเกษตรฮาลาลและช่องทางเชื่อมโยงกับตะวันออกกลางอีกทางหนึ่ง  

        สำหรับมิติภายในประเทศ ในส่วนภาคเอกชน นายไกรกิติ ทิพกนก ได้เสนอแผนกรอบระเบียงเศรษฐกิจ เกษตร "ฮาลาล" และการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมหารือกับทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ตอบสนองนโยบายดังกล่าว และความเห็นเพิ่มเติมของข้อคิดเห็นจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย ดร.คณิศวร ชำนาญเวศ และโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลาง เพื่อขับเคลื่อน กระจายการรับรู้ จึงให้จัดทำ Halal Forum เพิ่มการสื่อสาร จากระบบแท่งสู่ระบบท่อเชื่อมโยงกับโครงสร้างทุกภาคส่วน โดยไม่ยึดติดการทำงานแบบเก่า ไม่นำปัญหามาเป็นอุปสรรค ใช้พลังจากคณะทำงาน ผู้มีคุณวุฒิ ที่มีศักยภาพสูง ร่วมผลักดัน เปิดโอกาสให้สินค้าอาหารและเกษตรฮาลาลไทยในยุคหลังโควิด.