แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้คนอยู่บ้านปลูกสู้ภัยโควิด-19

หมวดหมู่ : พังงา, ทั่วไป,

อ่าน : 118
โควิด19 โควิด-19 เมืองพังงา
แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้คนอยู่บ้านปลูกสู้ภัยโควิด-19

     อำเภอเมืองพังงาแจกเมล็ดพันธุ์ผัก รณรงค์ให้หยุดอยู่บ้านปลูกผักสวนครัว สู้วิกฤติโควิด-19 ใช้พื้นที่น้อย บริโภคในครัวเรือน ปลอดสารพิษ พร้อมทั้งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

     เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2563 นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงา และนายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ดิน พร้อมอุปกรณ์การปลูกผัก ให้แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา บริเวณบ้านพักนายอำเภอเมืองพังงา เขตเทศบาลเมืองพังงา จ.พังงา เพื่อให้กลุ่มสตรีในแต่ละตำบลได้น้ำเมล็ดพันธุ์ผักปลูกในช่วงที่มีการรณรงค์ให้หยุดอยู่บ้านป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชผักที่เจ้าหน้าที่มอบให้พร้อมอุปกรณ์การปลูกครั้งนี้เป็นพันธุ์พืชผักที่สามารถเก็บผลผลิตในช่วงระยะเวลาไม่นานมาก สามารถใช้พื้นที่น้อย อีกทั้งสามารถบริโภคได้ในครัวเรือนลดการจับจ่ายซื้อพืชผักในแหล่งชุมชน ปลอดสารพิษ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนพอประมาณ รักษาระยะห่างทางสังคม ประทังชีวิตในสังคมแนวใหม่


     นายอดุลย์  กล่าวว่า ทางอำเภอเมืองพังงาต้องการเชิญชวนและรณรงค์ให้ประชาชนมีกินมีใช้ การปลูกผักสวนครัว ภายในบ้าน บริเวณบ้าน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนในช่วงการรณรงค์ให้หยุดอยู่บ้านมีกิจกรรมภายในบ้าน สามารถทำเองได้ โดยการหาเมล็ดพันธุ์พืชผัก ปลูกและดูแลให้เจริญเติบโต กระทั่งสามารถเก็บผลผลิตนำบริโภค ซึ่งพืชผักที่มอบให้ทางกลุ่มสตรีแต่ละตำบลเป็นพันธุ์ผักที่สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ให้ผลผลิตเร็ว และหากประชาชนท่านใดสนใจต้องการปลูกพืชผักเพื่อไว้รับประทานเองภายในครอบครัวสามารถติดต่อได้ที่พัฒนาการจังหวัด อำเภอ หรือ ตำบลในทุกพื้นที่ของจังหวัดพังงา หรือ ติดต่อได้ที่นายอำเภอเมืองพังงาได้ตลอด