แม่ทัพ 4 ยืดอกไปขอโทษผู้ปกครองและ นศท. ที่ป่วยหนักจากการฝึก
แม่ทัพ 4 ยืดอกไปขอโทษผู้ปกครองและ นศท. ที่ป่วยหนักจากการฝึก