“แอร์เอเชีย” บินแล้ว“ดอนเมือง-ภูเก็ต-ดอนเมือง” ผู้โดยสารคึกคัก

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ภูเก็ต, ทั่วไป, ภาคใต้,

อ่าน : 278
โควิด-19 ภูเก็ต แอร์เอเชีย
“แอร์เอเชีย” บินแล้ว“ดอนเมือง-ภูเก็ต-ดอนเมือง” ผู้โดยสารคึกคัก

ภูเก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้อนรับสายการบิน”แอร์เอเชีย” เที่ยวแรกบินจากดอนเมืองไปภูเก็ตแล้ว พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสารเที่ยวบินดอนเมือง-ภูเก็ต และภูเก็ต-ดอนเมือง    


       เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2563 เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผอ.ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พร้อมด้วยนายสถานีจากสายการบิ
นต่างๆ และพนักงานท่าอากาศ ยานฯภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับพร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสารจากสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3029 เส้นทางดอนเมือง-ภูเก็ตที่มาถึงท่าอากาศยานฯนานาติภูเก็ตเป็นเที่ยวแรก หลังจากที่มีการเปิดสนามบินตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยในเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารเดินทางจำนวน 110 คน ขณะเดียวกันในวันนี้มีผู้โดยสารขาออกจำนวน 120 คน ที่เดินทางไปกับเที่ยวบินที่ FD 3030 ภูเก็ต-ดอนเมือง นับว่าผู้โดยสารคึกคักกว่าวันแรกๆ


        เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานฯภูเก็
ตกล่าวว่า สายการบินต่างๆจะทยอยบินเพิ่มเติมทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่16 มิ.ย.เป็นต้นไป และต้องทำตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด โดยผู้โดยสารขาเข้าจะต้องลงทะเบียนการเดินทางบนแพลตฟอร์มไทยชนะเมื่อถึงท่าอากาศยานและก่อนออกจากอาคารผู้โดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียล เมื่อถึงท่าอากาศยานและก่อนออกจากอาคารผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้โดยสารขาออกจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน  37.3 องศาเซลเซียล สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลงข้อมูลการเดินทางใน AOT Airport Application  และแพลตฟอร์มไทยชนะ ปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19.