โวยที่ดิน สปก.ทับสิทธิ์อุทยานฯ นายก อบต.เตรียมฟ้องศาลปกครอง

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 160
ที่ดิน สปก. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานเขาปู่-เขาย่า อ.ศรีบรรพต
โวยที่ดิน สปก.ทับสิทธิ์อุทยานฯ นายก อบต.เตรียมฟ้องศาลปกครอง

        นายฉลอง คงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศเขตอุทยานฯทับที่ทำกินของราษฎรของ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งจากการสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตอุทยานเขาปู่-เขาย่า พบว่ามีแปลงสำรวจที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,067 ราย จำนวน 1,621 แปลง เนื้อที่ 8,189 ไร่ ต่อมาทาง สปก.ได้เข้ามาจัดสรรที่ดินบริเวณดังกล่าวให้แก่ชาวบ้านในปี พ.ศ.2545 จำนวน 158 ราย จำนวน 193 แปลง เนื้อที่ 1,108-3-90 ไร่ สำหรับพื้นที่ สปก.ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับชาวบ้านที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่านั้น พื้นที่ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราที่สืบทอดกันมานานหลายปี ขณะนี้ต้นยางพาราดังกล่าวนี้มีขนาดใหญ่ ให้น้ำยางน้อย ทำให้ชาวสวนยางพารากรีดน้ำยางได้น้อยมากจนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

        ต่อมามีชาวบ้านที่ครอบครองที่ดิน สปก.ดังกล่าวได้ทำการโค่นยางที่มีอายุมาก เพื่อปลูกต้นยางพาราใหม่แทนต้นยางเก่าที่ให้น้ำยางน้อย แต่ถูกทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาปู่-เขาย่า เข้ามาห้ามปรามมิให้ปลูกยางใหม่ในที่ดิน สปก.ที่ชาวบ้านได้โค่นต้นยางพาราเก่าออกไป โดย จนท.บอกชาวบ้านว่าที่ดินดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา ชาวบ้านจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะโค่นยางเก่าเพื่อปลูกยางใหม่ในที่ดิน สปก.ได้

        นายฉลอง กล่าวอีกว่า ตนได้เดินหน้าแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ครอบครองที่ดิน สปก.เพื่อขอโค่นยางเก่าทิ้งและปลูกยางต้นใหม่ขึ้นแทน หรือเปลี่ยนสภาพพื้นที่ไปปลูกไม้ผลโดยตัดโค่นต้นยางทิ้งไป ทั้งนี้เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว แต่การดำเนินการก็ไม่ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดรวบรวมเอกสาร หลักฐานเพื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเร็วๆ นี้

        ทางด้านเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายหนึ่ง เปิดเผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของ สปก.ที่เข้าไปออกเอกสารสิทธิ์ สปก.ให้กับชาวบ้านในที่ดินของกรมอุทยานฯ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องจนสร้างความสับสนและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน และเห็นด้วยที่ทางนายก อบต.เขาปู่ นำเรื่องนี้เข้าฟ้องร้องต่อศาลปกครองในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนั้นทางนายก อบต.เขาปู่ก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อีก 1 แนวทาง โดยการยื่นขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สำรวจตรวจสอบที่ดินดังกล่าวตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562.


นายฉลอง คงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง