รวบแล้ว 6 อาร์เคเค ร่วมวางแผนยิงเจ้าหน้าที่ และประกบยิง ส.ต.ต.
รวบแล้ว 6 อาร์เคเค ร่วมวางแผนยิงเจ้าหน้าที่ และประกบยิง ส.ต.ต.