AAV คว้า “หุ้นยั่งยืน THSI” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 รับการฟื้นตัวธุรกิจท่องเที่ยว

หมวดหมู่ : ไลฟ์สไตล์-บันเทิง, ทั่วไป, ท่องเที่ยว, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 195
AAV บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น Thailand Sustainability Investment (THSI) หุ้นยั่งยืน
AAV คว้า “หุ้นยั่งยืน THSI” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 รับการฟื้นตัวธุรกิจท่องเที่ยว

               กรุงเทพฯ - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 4 ซึ่งจัดทำรายชื่อโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านการดำเนินงานและด้านที่เกี่ยวกับข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับทิศทางบวกของธุรกิจที่ฟื้นตัวชัดเจน หลังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเดินทางกลับมาคึกคัก

    นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ.ไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุดของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ด้วยกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social, Governance: ESG) ทำให้เราผ่านสถานการณ์นั้นมาได้ เเละกลับมาเติบโตอย่างเเข็งเเกร่ง พร้อมชิงความได้เปรียบด้วยจำนวนฝูงบินและพนักงานในการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทันที

    “AAV ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน สมัยที่ 4 เป็นความภูมิใจและตอกย้ำว่าเราเดินหน้าธุรกิจมาถูกทางเเล้ว เรายังคงรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างดีและได้รับความเชื่อมั่นเสมอมา ทั้งจากนักลงทุน พนักงาน ผู้โดยสาร เเละผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ถึงวันนี้ท้องฟ้าเปิดสำหรับการฟื้นตัวธุรกิจอีกครั้ง เราจะเป็นผู้นำสายการบินราคาประหยัดที่พร้อมคว้าโอกาสไว้ได้ ทั้งจากตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศที่จะเป็นหลักพยุงเศรษฐกิจ และตลาดระหว่างประเทศที่มีสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง” นายสันติสุข กล่าว

    ทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาของสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา AAV และสายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 3G ที่ประกอบไปด้วย Good Green และ Growth โดยตัวอย่างที่ชัดเจนในด้าน Good คือการรักษาการตรงต่อเวลาของเที่ยวบินที่เราทำได้สูงกว่าร้อยละ 97 ในปีที่แล้ว ทำให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจ สำหรับด้าน Green สายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความสำคัญการบริหารจัดการขยะ โดยกว่าร้อยละ 88 ของขยะจากการอาหารบนเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน เช่น เสื้อชูชีพ จะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี สำหรับด้าน Growth แม้ว่าสองปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ยากลำบากของอุตสาหกรรมสายการบิน แต่ผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายรายเพื่อทำโครงการหางานเสริมให้กับพนักงานทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบกว่า 14 โครงการ เพื่อให้พนักงานยังคงมีแหล่งรายได้ที่เพียงพอในช่วงภาวะวิกฤต  และบริษัทยังทำการบริหารกระแสเงินสดผ่านตลาดทุนและตลาดการเงิน ทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถผ่านช่วงวิกฤตมาได้โดยยังมีฝูงบินมากที่สุดในตลาดสายการบินราคาประหยัด โดยทั้งหมดนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทในการทำธุรกิจเพื่อการเติบโตในระยะยาวไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล

    นอกจากนี้ในช่วงเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา สายการบินแอร์เอเชียเพิ่งได้รับรางวัล “สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก” จากการจัดอันดับของสกายเเทรกซ์ เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน ตอกย้ำคุณภาพบริการที่ไม่เคยหยุดนิ่ง รวมทั้งสายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถขยายธุรกิจตามเป้าหมายได้อย่างดี ภายในปีนี้คาดว่าเส้นทางภายในประเทศจะกลับมาให้บริการด้วยปริมาณที่นั่ง (capacity) ใกล้เคียงกับก่อนสถานการณ์โควิด ในขณะที่เส้นทางระหว่างประเทศฟื้นตัวต่อเนื่องและได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในตลาดอาเซียน อินเดีย รวมทั้งการเปิดบินครั้งเเรกสู่ประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองฟุกุโอกะ และครั้งเเรกสู่ประเทศบังกลาเทศ ที่เมืองธากา โดยคาดว่าครึ่งปีหลังของปี 2565 นี้ บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี

    หมายเหตุ : สามารถอ่านกลยุทธ์ความยั่งยืนของ AAV ได้ที่หน้า 57-98 ของรายงานประจำปี 2564 https://hub.optiwise.io/storage/26/annual-report/2021/e-book/th/index.html.