Tag : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


นายก อบจ.สงขลา มอบอุปกรณ์เรียนออนไลน์ให้นักเรียนสู้วิกฤติ

สงขลา-นายก อบจ.สงขลา ส่งเสริมการเรียนออนไลน์ มอบโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ แก่กลุ่มเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ โดยกลุ่มผู้บริหาร อบจ.ร่วมสมทบจัดหาให้

อ่านเพิ่มเติม