Tag : พีเอฟพี


พีเอฟพี ปันสุข สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP มอบถังปันสุข ให้แก่ชาวบ้านรอบรั้วพีเอฟพี ภายใต้โครงการ “พีเอฟพี ปันสุข สู่ชุมชน” ซึ่งภายในโครงการจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพฟรี จัดชิมผลิตภัณฑ์พีเอฟพี และ มอบถังปันสุขให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณข้าง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา.

อ่านเพิ่มเติม

พีเอฟพี จัดโครงการ “พีเอฟพี ปันสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 2”

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP มอบข้าวสาร ให้แก่ชาวบ้านรอบรั้วพีเอฟพี ภายใต้โครงการ “พีเอฟพี ปันสุข” ครั้งที่ 2 สู่ชุมชน ซึ่งภายในโครงการมีจัดชิมผลิตภัณฑ์พีเอฟพี และบริการตรวจสุขภาพฟรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณข้าง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ต.เขารูปช้าง อ.เมือง สงขลา เมื่อวันก่อน.

อ่านเพิ่มเติม

PFP ออกบูธกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คืนน้ำใสให้คลองสำโรง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานดังกล่าว โดยมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด และพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง รวมทั้งพีเอฟพี ร่วมออกบูธ สนับสนุนจัดชิมผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมภายในงาน เมื่อวันก่อน.

อ่านเพิ่มเติม

พีเอฟพี ร่วมจัดนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา

สงขลา - บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้พีเอฟพีได้ร่วมออกบูธจัดชิมผลิตภัณฑ์ แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

พีเอฟพี ร่วมออกบูธ ในโครงการ “1 บ่อ 1 แสน : 1 ไร่ 1 ล้าน”

สงขลา - พีเอฟพี ร่วมออกบูธจัดชิมผลิตภัณฑ์พีเอฟพี ในโครงการ “1 บ่อ 1 แสน : 1 ไร่ 1 ล้าน”

อ่านเพิ่มเติม