Tag : ออกบูธ


PFP ออกบูธกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คืนน้ำใสให้คลองสำโรง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานดังกล่าว โดยมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด และพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง รวมทั้งพีเอฟพี ร่วมออกบูธ สนับสนุนจัดชิมผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมภายในงาน เมื่อวันก่อน.

อ่านเพิ่มเติม

พีเอฟพี ร่วมออกบูธ ในโครงการ “1 บ่อ 1 แสน : 1 ไร่ 1 ล้าน”

สงขลา - พีเอฟพี ร่วมออกบูธจัดชิมผลิตภัณฑ์พีเอฟพี ในโครงการ “1 บ่อ 1 แสน : 1 ไร่ 1 ล้าน”

อ่านเพิ่มเติม