Tag : Ecosystem


“กรุงศรี” ร่วมผลักดัน เปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลูกค้า SME

กรุงเทพฯ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดันโครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการดิจิทัลแฟ็กเตอริง (Digital Factoring Ecosystem) ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ประสบความสำเร็จในการสร้างและเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Web Service: CWS) นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อลูกค้า SME ของไทย

อ่านเพิ่มเติม